Vestager kigger Amazon efter i sømmene

EU's konkurrencekommissær har indledt en undersøgelse for at finde ud af, om Amazon misbruger sin status til at skævvride konkurrencen på markedet

12 mio. kr. skal styrke fødevaresamarbejde

Den danske fødevareklynge har fået bevilget 12 mio. kr. til innovationsnetværk, der skal hjælpe med at løse branchens udfordringer

Tyske delstater spænder ben for pantaftale

En dansk-tysk aftale om pant på dåser og flasker købt i grænsehandlen kunne have været en realitet, hvis det stod til forbundsregeringen

FødevareDanmark: Regler stopper elevtilgang til slagterfaget

Slagtere oplever arbejdsmiljøregler, som de kalder hysteriske og må fyre unge, der måske gerne ville i lære

Karen Hækkerup stopper i Landbrug & Fødevarer

Karen Hækkerup stopper som adm. direktør for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ved udgangen af måneden

Coop accepterer bøde efter at have vildledt forbrugerne

Dagligvarekoncernen betaler nu en bøde på 60.000 kr. og får også konfiskeret 43.594 kr. for uberettiget indtjening som følge af lovovertrædelsen

Coop: Vi har brug for de helt unge i butikkerne

Landbutikkerne kan ikke undvære skoleeleverne, men reglerne er for komplicerede. Nu skal Coop mødes med Arbejdstilsynet

Er du gammel nok?

På torsdag, den 13. september, har dagligvarehandlen fokus på det at vise ID, når man køber medicin, alkohol, spil m.m.

Fair samhandelsbetingelser kan blive uden de største aktører

Det er endnu uvist, om multinationale leverandører og detailkæder bliver omfattet af EU-Kommissionens forslag om at nedbringe urimelige handelspraksis i EU

Egenkontrol volder flest problemer for butikker

Egenkontrollen er det, der oftest svigter, når butikker ikke efterlever reglerne, viser særtræk fra Fødevarestyrelsen

Mere nyt fra dhblad