Emballager får også Varefakta

I fremtiden vil flere producenter oplyse forbrugerne om, hvad emballagen er fremstillet af.

Danskernes lønstigninger overstiger inflationen og har givet flere penge til rådighed. Arkivfoto: John Ehbrecht

Danskerne har i årtier vænnet sig til at kigge efter Varefaktas trekantede logo, når de ville søge oplysninger om, hvad varen er fremstillet af. I fremtiden vil forbrugerne også kunne se, hvad emballagen omkring varen er fremstillet af.

At Varefakta nu kan indhente oplysninger om, hvad emballagen er lavet af, er et af de nye initiativer, som Varefakta nu lancerer.

– Forbrugerne vil på mange af fremtidens Varefakta mærkede varer kunne se både hvad varen og emballagen består af. Det er en ny service, Varefakta tilbyder, og det arbejde vil blive gjort i forlængelse af det øvrige arbejde med at udforme den unikke Varefaktadeklaration, siger Varefaktas direktør, Heidi Søsted.

Hun har nu stået i spidsen for virksomheden i et halvt år. Hun fremhæver Varefaktas traditionelle styrker og dyder, når hun skal beskrive Varefaktas rolle i fremtiden:

– Jeg vil gerne have, at vi er en sparringspartner og kvalitetsled for leverandørerne, producenterne og kæderne. Vi skal være den instans, som både den lille og den store producent og detailled kan komme til. Så kan forbrugerne købe ind mere oplyst, uden at blive vildledt og vores kunder slipper for myndighedssager, inden for feltet af, hvad Varefaktas arbejde omfatter. Vi sørger for, at de varer, der kommer på markedet, er lovlige, med alle de rigtige pligttekster er på.

– Når der er Varefaktas logo på en vare, så kvalitetstester Varefakta varerne med sensoriske, kemiske og fysiske tests. Desuden foretages altid en vurdering af, om anprisninger, navne og fotos er vildledende samt om der er det angivede antal og den korrekte vægt i varen. Vi kan også artsbestemme animalske fødevarer. Efter testen oplyser vi vores kunde om resultatet og gør, hvad der skal gøres, hvis der er afvigelser i forhold til de gældende regler eller fejl i kvaliteten, siger Heidi Søsted.

Emballage

Varefaktas nye initiativ er deklarationer om type af emballage.

Der er ikke krav fra EU eller officielle danske krav om, at forbrugerne skal kunne se, hvad emballagen er fremstillet af. Mens der er en række lovkrav til emballager, der er i kontakt med fødevarer, er der ingen krav til emballager, der anvendes til nonfoodprodukter.

– Vi er lige gået i gang både inden for både food og nonfood. Vi har drøftet med producenterne og detailleddet, hvad vi skal skrive, og hvor langt skal vi gå for at indhente dokumentationen.

I stadig flere kommuner skal forbrugerne kildesortere deres affald, og her bliver det relevant at kunne se, hvad emballagen er fremstillet af.

Nogle gange er det nemt at gennemskue, hvad emballagen er fremstillet af. Det gælder f.eks. et glas med pulverkaffe, hvor der er en glasbeholder og et låg af plast. For andre varer kan det være sværere at gennemskue, og så kan deklarationen om emballagens materiale og type komme forbrugeren til hjælp.

Affaldssortering

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan emballageaffald skal sorteres, så derfor giver Varefakta ikke vejledning om, hvordan emballagen skal sorteres.

–Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at være på forkant, så vores kunder kan hjælpe miljømæssigt både lokalt og globalt, og hjælpe forbrugeren, så det bliver muligt at vide, om man køber papir, pap, bioplast, plast, glas eller metal. Der er i dag mange forbrugere, som vælger varer ud fra en miljøpolitisk overbevisning, og det vil vi gerne være med til at støtte, siger Heidi Søsted.

Som noget nyt arbejder Varefakta på i højere grad at digitalisere arbejdet. Det skal således blive nemmere for produ-center og kæder at samarbejde med Varefakta digitalt og bestille opgaver på nettet.

DEL
Forrige artikelAmbitiøs købmands-trio køber op i Spar
Næste artikel”GoMad” trækker kunder i Thy-butikker
Henrik Denman
Uddannet som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1983. Har skrevet om dagligvarehandel og detailhandel generelt siden 1986, først som redaktør af fagbladet DetailBladet 1986-2007 og siden 2007 som journalist på Dansk Handelsblad. Skriver nyheder og reportager.