Elevansættelser kan koste dyrt

Sommeren er højsæson for elevansættelser, hvilket typisk er en god investering for både virksomhed og eleven - men man skal passe på faldgruberne

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Ansættelse og uddannelse af elever er en god investering for både virksomhed og elev. Men vær opmærksom på, at det kan koste dyrt ikke at overholde de særlige regler, der gælder for elever, advarer Dansk Erhverv.

– Man bør bruge lidt tid på aftalen. Både for at sikre, at der er enighed om indholdet i aftalen, og fordi virksomheder i en række sager er kommet til at betale helt op til 10.000 kroner for mangler ved uddannelsesaftalerne, forklarer advokat Steffen Kjøller Jensen fra Dansk Erhverv.

Virksomheden skal bl.a. huske, at uddannelsesaftalen skal underskrives af både arbejdsgiver og elev inden uddannelsen begynder, samt at den skal indsendes til registrering på den erhvervsskole, hvor eleven skal følge undervisning i praktiktiden. Hvis der ikke underskrives senest ved aftalens startdato, kan det give problemer med at opnå refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Hvis eleven er under 18 år, skal en forælder også underskrive aftalen.

De første tre måneder af praktikperioden er gensidig prøvetid. Her kan både elev og arbejdsgiver uden varsel ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan aftalen kun ophæves, hvis begge parter er enige eller en af parterne misligholder aftalen væsentligt.

Eleven har krav på at få løn efter overenskomsten på uddannelsesområdet, også selv om virksomheden ikke selv har overenskomst på området eller har en anden overenskomst. Forkert aflønning kan ende med efterbetalingskrav.

Dansk Erhvervs retningslinjer til virksomheder, der ansætter elever:

  1. Først og fremmest skal virksomheden være godkendt som praktiksted til den elevuddannelse og det speciale, som virksomheden vil uddanne elever inden for.
  2. Det er også en god ide at sikre sig, at eleven har afsluttet det relevante grundforløb i forhold til den aktuelle læreplads. Hvis det viser sig at eleven har fuldt det ”forkerte” grundforløb eller grundforløbet ikke er bestået, risikerer parterne enten at uddannelsesaftalen må ophøre eller at den skal forlænges, som følge af ekstra undervisning.
  3. Virksomheden og eleven skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
DEL
Forrige artikelLidl har åbnet e-butik i land nummer tre
Næste artikelQ8 øger satsning på to-go-mad
Jesper Veber Knudsen
Har i mere end 15 år siden uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole beskæftiget sig med erhvervsjournalistik om især detailhandel og fødevarer. Før Dansk Handelsblad har han bl.a. arbejdet på Foodwire.dk, Økologi & Erhverv og som medredaktør på Levnedsmiddelbladet. Er daglig leder af bladets redaktion og skriver især nyheder og analyser.