Ekspert til virksomheder: Investér noget mere!

Finansbarometeret tager temperaturen på økonomien og det danske erhvervsliv lige nu - i samarbejde med Danske Bank

Foto: Colourbox

Der er godt gang i forretningen ude i de danske virksomheder. Det viser de seneste tal for virksomhedernes salg fra Danmarks Statistik.

Virksomhedernes salg var godt nok nogenlunde uændret fra december til januar, men det skal ses i lyset af, at salget er steget kraftigt i fjerde kvartal 2016.

Niveauet er derfor fortsat højt, og januar-tallene var altså gode nyheder. Over det seneste år er der sket en fremgang i salget på 9,5 pct., hvis man sammenligner med januar måned sidste år.

Det er en god nyhed for dansk økonomi, at der kommer mere damp under kedlerne hos virksomhederne herhjemme. Tallene for eksporten i januar viser også, at virksomhederne har fået ekstra gang i hjulene på det seneste. Eksporten faldt godt nok i januar, men det kommer efter kraftig eksportfremgang i slutningen af 2016, og vareeksporten var i januar knap 5 pct. større end gennemsnittet sidste år.

I Danmark sælger vi altså stadigvæk rigtigt mange varer og tjenester til udlandet, og langt flere end hvad vi køber fra omverdenen. Vi er faktisk et af de lande i verden, som har det største overskud på handelen med udlandet, hvis man måler det som andel af den samlede økonomi. Overskuddet afspejler, at danske virksomheder har en høj konkurrenceevne, men også at virksomhederne har holdt igen med de hjemlige investeringer igennem længere tid. Det er med til at holde importen nede.

Kan komme til at mangle medarbejdere

Fremtidsudsigterne for danske virksomheder er også ganske lyse. På Danmarks vigtigste eksportmarkeder er væksten på vej op. Samtidig er kronen blevet svækket lidt på det seneste, hvilket giver virksomhederne en fordel, da det gør danske varer billigere i udlandet. Der er dermed lagt op til stigende efterspørgsel efter dansk producerede varer og tjenesteydelser i udlandet.

For at kunne følge med efterspørgslen må danske virksomheder enten skrue op for investeringerne eller også ansætte flere medarbejdere. Det er især det sidste, der har været tilfældet de senere år.

I fjerde kvartal 2016 kom der således 12.200 flere lønmodtagere i den private sektor herhjemme. Det er selvfølgelig dejligt for de mennesker, som har fået nyt job, men det ville også være meget velkomment med nogle flere investeringer. Det ville også hjælpe med at gøre de beskæftigede mere produktive. Formentlig vil der blive brug for endnu mere arbejdskraft i den kommende tid. Nogle

virksomheder oplever dog allerede i dag, at de har problemer med at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Det kan godt gå hen og blive en udfordring. Hvis danske virksomheder ikke har den nødvendige arbejdskraft til rådighed, kan det betyde, at de må takke nej til ordrer, som de ellers godt ville kunne udføre. Det vil være ærgerligt, da det er potentiel velstand, som det danske samfund i så fald vil gå glip af.

Det er dog ikke den situation, vi står i endnu. Der er fortsat plads til, at beskæftigelsen kan stige, og flaskehalsproblemer lader endnu ikke til at være et udbredt problem på arbejdsmarkedet.