Ekspert: For mange discountbutikker

Lektor Mogens Bjerre fra Institut for Afsætningsøkonomi på Handelshøjskolen i København og direktør Henning Bahr fra Konsulenthuset Retail Institute Scandinavia præsenterer i fællesskab prognosen "Dansk Dagligvarehandel - Prognose 2020", hvori discountbutikkerne spås som fremtidens tabere.
- Når lukkeloven falder væk, vil man se en ny konkurrencesituation, som vi ikke tidligere har oplevet i Danmark. Det, som har været konkurrencedygtigt indtil nu, vil ikke være konkurrencedygtigt i fremtiden, siger Mogens Bjerre. Direktør Bruno Christensen fra analysebureauet Detailhandels Promotion vurderer dog, at lukkeloven er så godt som liberaliseret allerede i dag, så han forventer ikke, at der vil ske en større forandring af konkurrencesituationen, når lukkeloven liberaliseres yderligere.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis