Ekspert: For mange discountbutikker

Lektor Mogens Bjerre fra Institut for Afsætningsøkonomi på Handelshøjskolen i København og direktør Henning Bahr fra Konsulenthuset Retail Institute Scandinavia præsenterer i fællesskab prognosen “Dansk Dagligvarehandel – Prognose 2020”, hvori discountbutikkerne spås som fremtidens...