Efterdønninger af krisen rammer økologien

Danskerne købte færre økologiske varer sidste år. Salget af
økologiske varer faldt således med 12 procent fra 2009 til 2010,
viser tal fra Danmarks Statistik. I 2010 blev der omsat for 4,3
milliarder kroner, hvorimod der blev omsat for 4,9 milliarder
kroner i 2009. – Vi er noget overraskede over faldet. Og noget af
effekten er efterdønningerne af den økonomiske krise, siger Kirsten
Lund Jensen, der er teamleder for økologi i Fødevarer &
Landbrug. Danmark er dog fortsat verdens førende økologiland, og
salget af økologiske varer kommer til at stige i de kommende år,
mener Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

(Danmarks Statistik har efterfølgende erkendt, at tallene
ikke er korrekte og har følgende beklagelse på eget website: Vi har
desværre fundet fejl i statistikken Detailomsætning af økologiske
fødevarer 2010, som er blevet publiceret 26. april 2011. Fejlen er
konstateret i det datagrundlag, som statistikken baserer sig på. En
revideret opgørelse bliver publiceret hurtigst muligt.)