E-handel bliver til handel

I fremtidens handel kommer vi til at droppe buzzwords som cross-channel, multichannel, omni-channel og kanalkonfl ikter. Fremtidens detailhandlere skal udelukkende koncentrere sig om at tænke handel.
Nutidens handel inddrager mange kommunikationskanaler såvel online som offl ine og alle...