E-cigaretter koster 1 mia. kr. i mistet moms og afgi!

For ecigaretter er ikke pålagt tobaksafgifter, selv med tilsvarende mængder nikotin som i cigaretter, da de i Danmark kun må sælges som et lægemiddel – og ikke som tobak, hvoraf der betales afgifter. At e-cigaretter sælges frem for cigaretter koster butikkerne en omsætning på 1,9 mia. kr. , mens statskassen mister ca. én mia. kr. i mistet moms og tabte afgifter, viser beregninger foretaget af Dansk Handelsblad.
Opgørelsen er baseret på tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at 80 procent af e-cigaretbrugerne stadigt ryger cigaretter og betaler tobaksafgift.
Har denne gruppe blot halveret deres cigaretforbrug, fra en pakke dagligt til en halv, går statskassen glip af 729 mio. kr. Dertil kommer de 20 procent, der helt har droppet cigaretter. Det koster statskassen 365 mio. kr. Altså alt 1,1 mia. kr. eller lidt mindre, når man medtager, at på billige cigaretter, er momsbeløbet lavere.
“Sundhedsstyrelsen har været alt for længe om alt for lidt. Det er helt uforståeligt, at salget af ecigaretter med nikotin er så omfattende i et land med en krystalklar lovgivning,” siger Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør hos De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer 1.300 butikker.
I 2010 “dampede” kun 1 pct. af Danmarks befolkning e-cigaretter. Det tal er nu 5 pct. eller 200.000 danskere.
En del af forklaringen på denne “succes” er dog, at ecigaretter kan sælges langt billigere end cigaretter, fordi disse ikke pålægges tobaksafgift.
Et nyt EU-direktiv vil, fra 2016, bremse det illegale marked. Det kræver, at Danmark i sin implementering af direktivet ikke fastholder, at en e-cigaret betragtes som et lægemiddel, for så gælder direktivet ikke her i landet – på dette punkt. I EU-lande, hvor e-cigaretter med et lille indhold af nikotin ikke er lægemiddel, vil tobaksindustrien kunne sælge nye e-cigaretter under tobakslovgivningen med afgift og ordnede forhold.