DLF stævner Lidl for brud på markedsføringsloven

Fra Lidls tilbudsaviser

I begyndelsen af 2017 lancerede Lidl kampagnen “Valget er dit” i en række annoncer, hvor adskillige mærkevarer bliver sammenlignet direkte på prisen med Lidls private labels.

Annoncekampagnen kørte over længere tid og har efterfølgende skabt stor utilfredshed blandt flere mærkevareproducenter. Så stor er utilfredsheden med Lidls kampagne, at mærkevareproducenternes egen interesseorganisation Dagligvareleverandørerne (DLF) har valgt at stævne Lidl til Sø- og Handelsretten, fremgår det af en tidligere udsendt orientering til DLF’s medlemmer.

Ifølge det interne dokument drejer sagen sig om,”hvorvidt Lidl har handlet i strid med god markedsføringsskik og på retsstridig vis har tilsidesat sin skærpede loyalitetspligt i forhold til en række af DLF’s medlemmer i forbindelse med kampagnen.”

Blandt de forhold, DLF kritiserer, er blandt andet Lidls private label pakninger, der efter DLF’s opfattelse i en række tilfælde ligger meget tæt op af mærkevarens emballage.

“Spørgsmålet er endvidere, om Lidls samlede markedsføring tillige med pakningsudforminger, der i flere tilfælde er meget lig mærkevarens, kan karakteriseres som vildledende, renommésnyltende og skaber risiko for forvekslinger. Forbrugeren kan efter DLF’s opfattelse risikere at have købt et andet produkt, end det han/ hun troede, og så kan det naturligvis også skade det enkelte brand”, lyder det i dokumentet.

Anklage om for høje mærkevarepriser

I dokumentet peges der på et andet forhold i sagen, som Søog Handelsretten formentlig skal tage stilling til. Nemlig, om Lidl har fastsat prisen på mærkevarerne for højt i annoncerne for at få Lidls egne varer til at fremstå mere fordelagtig i en direkte prissammenligning med Lidls private labels.

– Jeg ønsker ikke specifikt at kommentere sagens indhold, men blot bekræfte, at vi har rejst sagen, og vi naturligvis forventer at vinde den, siger Niels Jensen, direktør i DLF.

Hos advokatfirmaet Horten, der skal føre sagen på vegne af DLF, ønsker man ikke at uddybe stævningens konkrete ordlyd. “Vi udtaler os ikke om verserende sager og har ikke yderligere kommentarer, lyder den kortfattede besked fra Morten Rau-Kaufmann, forretningsudviklingschef i Horten.

Hos Lidl bekræfter kommunikationschef Morten Vestberg den verserende sag.

– Ja, det er korrekt, at vi har modtaget en henvendelse fra Dagligvareleverandørerne (DLF) omkring vores kampagne ”Valget er dit” som kørte i 2017. Vi er i øjeblikket ved at forberede sagen, hvorfor vi på nuværende tidspunkt, ikke ønsker at uddybe dette offentligt, siger Morten Vestberg.

Ifølge Dansk Handelsblads oplysninger forventes der domsafsigelse medio 2018.