DLF samlet opbakning om fair handel

Brancheorganisationen Dagligvareleverandørerne (DLF) er godt i gang med at få medlemsvirksomheder til at underskrive de principper for fair samhandel, som EU står bag. Men DLF savner fortsat opbakning fra de danske dagligvarekæder.
Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt et notat, som bygger på Kommissionens beslutning, til Folketingets Europaudvalg. Reglerne skal ikke udmøntes i en lovgivning, ordi EU lægger op dagligvarebranchens parter, til frivillige regler mellem men regeringen opfordrer til, at flere danske aktører tilslutter sig initiativet.
Direktør Niels Nielsen, DLF, siger, at stadig flere leverandører skriver under på de etiske regler for samhandel.
Men Vi håber fortsat, at detailhandlen vil tage den udfordring fra regeringen op og være med til at lave en frivillig ordning, konstaterer han.
Udspil fra EU EU-Kommissionen har i en årrække arbejdet på at formulere sådan et sæt spilleregler, og de regler, som EU-Kommissionen vedtog i sommer, er nu sendt til de enkelte lande.
Niels Jensen mener, at det er påtrængende at få hele branchen til at bakke op om regler for fair samhandel:
Hele samspillet mellem mærkevare og private label og det at gøre forretning med sin primære konkurrent gør, at vi synes, at det er så vigtigt at have nogle etiske retningslinjer i en samarbejdsmodel. Det er en ny verden, vi lever i, hvor vi handler med hinanden, siger han.
"Vi håber fortsat, at detailhandieri vil tage den udfordring fra regeringen op og være med til at lave en frivillig ordning.
NIELS JENSEN, DLF"

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis