DIREKTØR:Jeg arbejdede uden løn

Direktør i den konkursramte og nu lukkede fødevarevirksomhed MadMarked i Prøstø, Jesper Skibstrup, afviser at være bortvist, sådan som hans partnere i virksomheden hidtil har forklaret det til offentligheden. Samtidig tager han afstand fra sine partneres udlægning af sagens forløb og siger, at han arbejdede uden at få løn.
Konkursbegæringen mod virksomheden MadMarked i Præstø, der stod bag opbygningen af en kæde af MadMarkedbutikker, har i de senere uger vakt opsigt.
Bryder tavshed
Jesper Skibstrup har hidtil forholdt sig tavs i sagen. Nu tager han bladet fra munden og giver over for Dansk Handelsblad sin forklaring på forløbet.
- Jeg har investeret mere end 500.000 kr. i MadMarked samt arbejdet uden kontrakt eller løn eller vederlag i halvandet år. Jeg blev lovet medejerskab med 50 pct. , men det blev aldrig effektueret. På den måde var det muligt for Kim og Birgitte Escherich i en mail den 13. januar i år at afbryde samarbejdet med mig, forklarer Jesper Skibstrup.
Han mener, at der er
flere, der ligesom han ikke
har fået de aktier, som er blevet lovet. Han forklarer, at MadMarked A/S blev stiftet af Kostkompagniet, som ejes 100 pct. af Birgitte Escherich.
- Kostkompagniet ejede aktierne i MadMarked. Jeg ved godt, at Kim og Birgitte Escherich vil sige, at det var mig, som skulle lave disse aktieoverdragelser, men jeg var på intet tidspunkt tegningsberettiget for Kostkompagniet ApS og har derfor naturligvis ikke kunnet disponere over dette selskabs aktier. Jeg var fra sommeren 2012 involveret som rådgiver, dog aldeles ulønnet, mens Kim Escherich først blev involveret efter stiftelsen, da han indtrådte som bestyrelsesformand, siger Jesper Skibstrup.
Fratrådte selv
Han understreger, at han ikke blev bortvist, sådan som Birgitte og Kim Escherich har meldt ud. Han siger, at han fratrådte som adm. direktør allerede den 13. januar, og det skete på eget initiativ.
Jesper Skibstrup er beskyldt for at have trukket 310.000 kr. ud af selskabet og overført pengene til private konti.
- Jeg vil derfor overfor politiet anføre, at der er tale om en mellemregning, men jeg erkender blankt, at jeg har nedbragt min mellemregning uden forudgående aftale. Jeg var dog trods alt tegningsberettiget, og det beder jeg derfor politiet vurdere lovligheden af.
- Jeg har haft mange udlæg for selskabet, f.eks. havde Kim Escherich adgang til mine dankortoplysninger, ganske vist med min tilladelse, og stort set alle marketingmaterialer er derfor indkøbt på mit dankort, som intet har med selskabet at gøre.
- Jeg har lånt penge til både Kim og Birgitte Escherich samt til andre, men de ser alle ud til at have "glemt" disse lån, siger Jesper Skibstrup.
Dårlig drift
Han mener, at det var driften, som var skyld i konkursen i MadMarked. Præstø havde således en lønprocent på næsten 70, dvs. at 70 pct. af omsætning gik til lønninger.
- Det kan i sagens natur ikke løbe rundt. Alt i alt erkender jeg mine fejltagelser, men jeg synes ikke det er fair, at min rolle som investor i selskabet og arbejdende fuld tid uden kompensation ikke er kommet frem, siger han.
''Alt i alt erkender jeg mine fejltagtelser, men jeg synes ikke det er fair, at min rolle som investor i selskabet og arbejdende fuld tid uden kompensation ikke er kommet frem.''
JESPER SKIBSTRUP, TIDL. MADMARKED"
SAGEN KORT
MadMarked blev etableret i et samarbejde mellem tre partnere, Birgitte og Kim Escherich og Jesper Skibstrup.
Initiativtagerne til MadMarked, Birgitte og Kim Escherich, meldte den 18. januar offentligt ud, at butikkerne i Præstø og Store Heddinge var lukket, at selskabet MadMarked var begæret konkurs, at adm. direktør Jesper Skibstrup var bortvist, og at årsagen skulle findes i en række interne uregelmæssigheder i styringen af økonomien.
Sagen undersøges nu at politiet. De oprindelige folk bag MadMarkedet er i dag ude af billedet, og ejerne af de fortsættende butikker er gået i gang med at opbygge en frivillig kæde af fødevarebutikker med lokalt producerede fødevarer.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis