John Wagner er administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd (DSK)

Mere nyt