Der er langt til Afrika

Dagligvarer markedsføres i stigende grad som særligt ansvarlige
produkter. Søren Jeppesen, der forsker i virksomheders sociale
ansvar i Afrika på Institut for Interkulturel Kommunikation og
Ledelse på CBS i København,
fortæller, at producenter og forhandler…