Der er fejl i statistik om økologi

Danmarks Statistik trækker sin opgørelse af salget af økologiske varer i 2010 tilbage, da bureauet har fundet fejl i tallene. Fejlen er konstateret i det datagrundlag, som statistikken baserer sig på, oplyser man. Danmarks Statistik forventer at offentliggøre en korrekt opgørelse hurtigst...