“Denmark – European Center of FMCG Innovation”

Ugens kommentar af adm. dir. i DLF, Niels Jensen

Foto: Niels Jensen, adm. direktør, DLF

Kære venner i dansk dagligvarehandel – detaillister og leverandører.

Lad os alle løfte blikket fra hverdagens jagt på at flytte markedsandele og et øjeblik fokusere på, hvilke muligheder vi sammen har for endnu bedre at kunne tilfredsstille dagens og morgendagens forbrugere.

Pris vil altid være et væsentligt konkurrenceparameter i dansk dagligvarehandel – også være fremadrettet – men lad det ikke være på bekostning af de initiativer, der skal sikre den fremtidige vækst: INNOVATION – både når det gælder produktinnovation, men i ligeså høj grad den måde, vi samarbejder på.

På en række områder ønsker vi i Danmark at være forgangsland i Europa. Der etableres partnerskaber, der skal sikre, at erhvervslivet kommer i front, når det gælder digital omstilling, tiltag der skal støtte grøn omstilling og så videre – initiativer er der mange af. Skulle vi, leverandører og detaillister i dansk dagligvarehandel, sætte os et fælles mål om, at vi vil være forgangsland i Europa inden for vort felt – dagligvarehandel?

Naturligvis kan det være udfordrende at være et lille marked. Særregler, når det gælder mærkning af produkter til det danske marked, afgifter, som ikke findes magen til i Europa, og hvis provenu er mindre end de administrative byrder. Eksempler er der nok af.

Naturligvis er det omkostningskrævende at udvikle private label-varer til en andel af et dansk dagligvaremarked med 5.6 mio. forbrugere, sammenlignet med eksempelvis et tysk marked på 80 mio. forbrugere.

Jo, udfordringer er der nok af, uanset om man er detaillist eller leverandør, og sammen skal vi adressere de udfordringer, der begrænser os i at udnytte europæiske synergier.

Vi må udfordre politiske rammevilkår, der begrænser vore muligheder for at udvikle markedet. Samtidig må vi rette blikket indad – hvad kan vi gøre?

Kunne vi sammen skabe nogle rammer, der kunne gøre Danmark til ”European center of FMCG innovation”? (Europæisk center for dagligvare-innovation, red.)

Kunne vi sammen skabe de bedste rammer for innovation, rammer der betød, at inter-nationale brands altid ville vælge Danmark som testmarked for nye produkter? Et marked, hvor danske producenter i endnu højere grad kunne bruge hjemmemarkedet som testmarked, så man med endnu større træfsikkerhed kunne bringe sin innovation op på eksportmarkederne. Hvordan kan vi sammen hurtigere, bedre, mere effektivt og med større succesrate bringe nye værdiskabende produkter til markedet?

Hvilke muligheder og barrierer ser detailhandlen – og hvad mener leverandørerne?

Kan vi lære noget af vore svenske kollegaer, hvor man på tværs af detailhandlen har synkroniseret to-tre store lanceringsvinduer for at maksimere udbyttet af de store lanceringer?

I Norge har man standardiseret lanceringsprocessen.

Hvad er potentialet, hvis vi tog det bedste fra markederne omkring os? Hvordan kan vi sikre de optimale rammevilkår for samarbejdet i branchen?

For at adressere dette har DLF i samarbejde med Troels Schack Petersen, Venstre, og Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti, inviteret dansk dagligvarehandel, de respektive organi-sationer og Forbrugerrådet til politisk rundbordsmøde på Christiansborg netop for at drøfte, hvordan vi sammen kan skabe det rette fundament for effektiv samhandel.

Vi håber på opbakning fra alle inviterede. Lad os sammen og i fællesskab gøre Danmark til European center of FMCG Innovation til gavn for de danske forbrugere, detailhandlen og leverandørerne.

Så alt imens vi kæmper om forbrugernes gunst og flytter markedsandele, så lad os gøre det med innovation og værdiskabelse for øje.