Debatindlæg: De fysiske butikker skal vinde den store kamp

Af Bruno Christensen, Detailhandels Promotion

Foto: PR Bruno Christensen

De fysiske butikker burde overveje at samle sig i en helt ny organisation med det formål at vinde kampen mod de globale nethandels- virksomheder. Alle de mange mindre og mellemstore danske nethandelsvirksomheder, der forsøger at tiltrække kunder nok til at kunne blive en lønsom forretning, er i virkeligheden ikke et større problem for de fysiske butikker.

Når Nemlig.com i dag sælger dagligvarer på nettet til forbrugere i København, Århus og Odense – i alt cirka 2 millioner forbrugere – og kun når et samlet salg på cirka 1 milliard kroner, er det næppe herfra, man skal forvente revolution i dansk dagligvarehandel. Det er den ”store kamp”, der skal forberedes – og vindes. ‘

Angreb uden sidestykke

Den store kamp vil blive mod globale nethandelsvirksomheder såsom Amazon, Alibaba – og måske også Walmart. Hos Alibaba har man den opfattelse, at forbrugerne i dag er fuldstændig ligeglade med, hvor de køber ind – om det sker online eller i en fysisk butik. En sådan antagelse gælder måske i Kina, men kan næppe siges at være korrekt, når det gælder danske forbrugere – eller for den sags skyld også forbrugere – unge som ældre – i USA, der foretrækker at handle i de fysiske butikker frem for at handle via nettet. Selvom forbrugerne foretrækker at handle i de fysiske butikker, skal man ikke negligere nethandelen – tværtimod. Nethandelen bekæmpes med fysiske butikker, der giver forbrugerne såvel de rigtige varer som de rigtige priser, og herudover forkæler kunder med nye services, der bl.a. kan omfatte vareudbringning til kundens bopæl, og som naturligvis udnytter den nyeste teknologi til at sikre kunderne adgang til produkter, der i dag ikke er en del af butikkens daglige sortiment. Amazon og Alibaba angriber alle markeder og konkurrenter med en styrke, der aldrig er set tidligere, og efterlader sig store ”huller”, der skader detailhandelen og de samfund, hvor man fokuserer sin indsats.

Saml en kampklar enhed

Alle de mange danske nethandelsvirksomheder har deres egen forening: FDIH. I dag fremstår FDIH som talerør for de mange nethandelsvirksomheder, og udfører et dygtigt arbejde, hvor de på overbevisende måde får alt og alle til at tro, at nethandel er fremtiden, samtidig med at man betoner, at det ikke er en trussel for de fysiske butikker. Selvfølgelig er enhver form for handel, der afholder forbrugerne fra at komme i butikken en trussel, og dermed er de store nethandelsvirksomheder afgjort en trussel, der i værste fald kan smadre den detailhandelsstruktur, der i dag udgør det altafgørende omdrejningspunkt i vore byer. De fysiske butikker er alle organiseret i forskellige brancheorganisationer, og ingen af disse har til dato taget ordet for at erklære de rene nethandelsvirksomheder krig. Der er behov for at samle alle fysiske butikker på tværs af brancher i en helt ny organisation, hvor det overordnede mål er sikre og udvikle de fysiske butikker En helt ny organisation med samtlige fysiske butikker som medlemmer vil kunne få en enorm folkelig og politisk gennemslagskraft. Den nye organisation vil kunne dække 80 – 90 pct. af den samlede detailhandelsomsætning og dermed frembyde en kampklar enhed. Synergieffekten vil være fantastisk. Det store problem er: Vil de forskellige brancheorganisationer indgå i et sådant samarbejde, og hvem skal være den udfarende kraft?

Tæt på den store kamp

Butikshandelens Fællesråd, der blev stiftet i 1954 og sidenhen fusioneret ind i en større organisation var måske netop den organisation, som vi mangler i dag? DSK har som eneste brancheorganisation styrke, lederskab og politisk gennemslagskraft til at kunne samle samtlige brancheorganisationer i Danmark. Skeptikerne og modstanderne af en sådan organisation vil straks nedgøre tankerne herom, og i næste fase direkte modarbejde etableringen heraf. Men hvis det nu alligevel skulle lykkes, så vil danske detaillister få en organisation, der på deres vegne vil kunne påvirke den folkelige opinion med henblik på at vælge de danske butikker frem for globale nethandelsvirksomheder. Jeg tror den ”store kamp” er tættere på end de fleste forestiller sig, og derfor mener jeg også, at det er nu man skal handle på de udfordringer, der venter.