Debat: Vil JP virkelig indføre planøkonomi?

Markedsdirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft, kommenterer en leder i Jyllands-Posten, hvor den danske detailhandel blandt andet beskyldes for manglende konkurrence. Henrik Hyltoft siger, at de høje priser i Danmark ikke skyldes manglende konkurrence, men at de blandt andet kan tilskrives et generelt højt omkostningsniveau, høje lønninger og et lille marked. For detailhandlen spiller det desuden ind, at Danmark har et betydeligt mere fintmasket butiksnet end i vores nabolande. Han peger på, at udgifter til vareindkøb, husleje, energi, mv. udgør op mod 90 pct. af de samlede omkostninger for detailhandelen. Det vil sige, at langt størstedelen af prisdannelsen slet ikke foregår i dagligvareleddet.