Debat: Rapporter om fremtiden – hvad er de værd?

Debatindlæg  af Bruno Christensen, Retail Promotion

Foto: PR Bruno Christensen

I en hastigt accelererende verden, hvor algoritmer er på vej til at overtage mere og mere fra mennesker, er det håbløst naivt at tro, at mennesker er i stand til at forudsige fremtiden, og slet ikke når det gælder et dynamisk erhverv som detailhandel.

Forleden kunne man læse, at ICP har offentliggjort en rapport om e-handelens betydning. I omtalte rapport opererer man med to scenarier, der begge tager udgangspunkt i den for-udsætning, at e-handelen fortsætter med at vokse.

Jeg vil gerne give et tredje scenarie, nemlig det scenarie, hvor e-handelen ikke vokser – men tværtimod stagnerer. Såfremt jeg har ret i min påstand om, at ingen – selv ikke de bedste aktieanalytikere i verden – er i stand til at forudsige de næste store samfunds-udfordringer, er der heller ingen, der kan forudsige de kommende års udvikling i forbrug og detailhandel.

På den baggrund kan scenarie nummer tre være ligeså rigtigt som ICP’s to scenarier. Med baggrund i interview af forbrugere i Danmark, Europa og i USA har vi et billede af den øjeblikkelige forbrugssituation.

Det fremgår heraf, at 80 – 90 pct. af de danske forbrugere foretrækker at handle i de fysiske butikker. Ser vi specifikt på de unge amerikanske forbrugere i alderen 20 – 25 år, er vi helt oppe på 98 pct. af dem, der vælger den fysiske butik frem for nethandel. I Singa-pore er nethandel gammeldags, og kun for de lavere sociale lag.

I Danmark er der to selvstændige nethandelsvirksomheder indenfor dagligvarer – Osuma og Nemlig com. Begge er underskudsgivende forretninger. Indtil videre har vi ikke mange beviser for, at der er detaillister, der kan tjene penge på at sælge dagligvarer via nettet.

Scenarie nummer tre vil derfor tage udgangspunkt i, at handel med dagligvarer på nettet ikke vil vokse, men tværtimod vil blive reduceret til det, der vil ske via Dansk Supermarked og Coop.

Hvad angår specialdetailhandelen forudsættes det i scenarie nummer tre, at de fysiske butikker i city og i centrene udvikler helt nye oplevelsesfyldte butikker, der får hovedparten af nethandels-kunderne til at vælge City shopping frem for nethandel.

Konklusionen fra ICP-rapporten er den, at e-handel vil ramme de fysiske butikker hårdt, og vi vil opleve en ren massakre af butikker i byerne. I henhold til mit scenarie nummer tre vil vi som forbrugere derimod i stigende grad vælge at handle i de fysiske butikker – dels fordi de bliver bedre, og dels fordi de prismæssigt opleves langt mere dynamiske.

VI VED IKKE…

Verden rummer alt for mange ubekendte faktorer til at noget menneske kan regne sig frem til hvorledes fremtiden vil se ud.

Vi ved ikke hvordan Afrikas flygtninge, terror fra Mellemøsten, kold krig mellem Øst og vest, udviklingen i EU vil påvirke samfund og borgere.

Vi ved ikke hvor mange arbejdsløse der følger som en konsekvens af robotterne.

Vi ved ikke hvornår og hvordan politikerne vil tale om borgerløn, og hvad det vil betyde for forbruget.

Vi ved ikke noget præcist om den fremtid, som vi alle drømmer om at være en del af. Verden er uforudsigelig, og derfor kan scenarie nummer tre være ligeså rigtigt som scenarie et og to.

Konklusion: Analyser og rapporter, der forudsiger fremtiden er sjov læsning – og ikke andet. Jeg håber at danske købmænd – uanset hvilken familie de end måtte tilhører, vil melde sig på banen og tale butikken op, i stedet for som i dag, hvor alt for mange taler butikken ned.