Danskerne købte færre dagligvarer i juli

Omsætningen af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,5 pct. i juli, viser tal fra Danmarks Statisk

undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer. Foto: John Ehbrecht

Mens store dele af detailbutikkerne oplevede en omsætningsfremgang i juli i forhold til måneden før, ser det anderledes muntert ud for dagligvarebranchen.

Ifølge detailomsætningsindekset fra Danmarks Statistik gik omsætningen inden for fødevarer og andre dagligvarer tilbage med 0,5 pct. i juli i forhold til juni. Måles der over de seneste tre måneder maj-juli har der været et fald i omsætningen på 1,2 pct. sammenlignet med månederne februar-april.

Danmarks Statistik noterer sig, at discountbutikkerne omsætning stort set har stået stille siden 2016, efter at discountbutikkernes omsætning steg med 40 pct. efter finanskrisen. Samtidig har købmænd, kiosker og supermarkeder under ét stort set stoppet nedgangen i omsætningen siden 2016, hvor omsætningen i de forgange år faldt med 14 pct.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen i detailhandlen samlet steg med beskedne 0,1 pct. fra juni til juli.

Lyse tider forude
Hos Dansk Erhverv pointerer man, at detailhandelsomsætningen aldrig rigtig er kommet tilbage til tidligere tiders niveau umiddelbart før finanskrisen. Samtidig peger Dansk Erhverv på, at danskernes forbrugsmønster har ændret sig over de seneste 10 år, og vi i dag bruger flere penge på køb af tjenester, f.eks. restaurantbesøg.

“Selvom detailhandlen har det svært, så er det private forbrug i rimeligt god gænge. Det skal ses i lyset af det generelle opsving med stigende beskæftigelse, stigende huspriser og rimeligt høj reallønsvækst – men vi lægger altså ikke i noget videre omfang vores penge i butikkerne, vi bruger dem på andet, siger økonom Jonas Spendrup Meyer fra Dansk Erhverv i en kommentar til detailomsætningen.

I alt var danskernes Dankort-forbrug i juli 29,6 mia. kr. i butikkerne og på onlinehandel, viser de nye tal fra Nets. År for år er der tale om en stigning på 0,8 pct.

Korrigeret for sæsonudsving faldt Dankort-forbruget med 2,2 pct. fra juli til juni, ifølge Dansk Erhverv. Derimod er Dankort-forbruget over en tre-måneders periode fra februar-april til maj-juli steget med 0,5 pct.

“Da vores vurdering som sagt er, at der er tale om et midlertidigt tilbageslag, så kan vi meget vel få ganske pæn vækst i det private forbrug de kommende måneder. Hvis ikke, så skal vi naturligvis reviderer vores vurdering af udviklingen i det private forbrug – men pt. tør vi godt fastholde optimismen – trods det skuffende vejr”, lyder det i en kommentar fra cheføkonom Steen Bocian.