Dansk Supermarkeds anke afvist af Konkurrenceankenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen handlede korrekt i fusionssag mellem Dansk Supermarked og wupti.com.

Foto: Dansk Supermarked

Konkurrenceankenævnet har afgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen handlede korrekt i forbindelse med anmeldelsen af fusionen mellem Dansk Supermarked A/S og Wupti.com A/S i sommeren 2015.

Dansk Supermarked afleverede oprindeligt et udkast til en såkaldt forenklet anmeldelse af fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklede anmeldelser er forbeholdt fusioner, der på forhånd kan karakteriseres som uproblematiske.

Men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mente, at oplysningerne i udkastet til forenklet anmeldelse ikke var tilstrækkelige til at fastlægge, at der var tale om en fusion, der kunne anmeldes forenklet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen krævede derfor en almindelig anmeldelse.

Den afgørelse ankede Dansk Supermarked til Konkurrenceankenævnet og tabte.

– En grundig fusionskontrol er væsentlig for, at vi kan træffe de rigtige afgørelser. Det er afgørende for både virksomheder og forbrugerne. Derfor er det vigtigt for os, at vi har adgang til de nødvendige oplysninger for at afgøre, om en fusion hæmmer konkurrencen betydeligt eller ej, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.