Dansk Supermarked hæver omsætningen med knap én mia. kr.

Koncernens tre dagligvarekæder leverer de bedste resultater i mange år, lyder det fra topchef Per Bank, der kan fortælle, at Dansk Supermarked nu er markedsleder

Topchef Per Bank åbner Føtex nummer 100, Føtex Food i Ceres-byen i Aarhus. Foto: Ulrik Samsøe Figen

Flere detaileksperter har den seneste tid forudsagt, at Dansk Supermarked ville tage markedslederpositionen fra ærkerivalen Coop – om ikke før, så i 2027.

Flere kilder peger dog nu på, at det allerede er sket, og at Dansk Supermarked vil konsolidere positionen i løbet af året.

Og Dansk Supermarkeds topchef Per Bank bekræfter – i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2017, der indeholder fremgang i alle Dansk Supermarkeds dagligvarekæder – at Dansk Supermarked nu er markedsleder.

– Vi skal nu i første omgang sikre vores position, men på længere sigt skal vi udbygge vores markedslederposition, som vi har opnået for nylig, siger Per Bank.

Regnskabet for 2017 viser en samlet fremgang i omsætningen i ind- og udland på 0,9 mia. kr., hvilket giver en omsætning uden moms på 58,8 mia. kr. mod 57,9 året før.

Driftsresultatet (EBIT) ligger på 2,47 mia. kr. mod 2,16 mia. kr. sidste år, og også på bundlinjen er der fremgang: 1,7 mia. kr. mod 1,3 mia. kr. i 2016.

Salget af Næstved Storcenter indgår i regnskabet, men den trecifrede mio.-indtægt opvejes ifølge Dansk Supermarked delvist af afskrivninger af it samt hensættelser til de udgifter, som de tidligere Kiwi-lejemål, der ikke er konverteret til Netto, giver.

Fremgangen i regnskabstallene er ifølge koncernen således et udtryk for en reel fremgang i driften.

– Vi leverer et stærkt årsregnskab og har haft fremgang både i indland og udland. Resultatet baner vej for både lavere priser og nye investeringer i butikker og i vores e-commerce. Derudover kigger vi selvfølgelig efter, om der er nye forretningsområder, der kunne være interessante for os, siger Per Bank.

Også fokus på bløde værdier

Han nævner tre store strategiske investeringer, der styrker koncernens position gevaldigt:

– Vi har i 2017 overtaget Kiwi-lejemålene for at kunne åbne Netto-butikker, vi har investeret i fremtiden med prisnedsættelsen Føtæsk og ikke mindst har vi betalt 5,5 mia. kr. tilbage til Mærsk, så vi nu står helt på egne ben, siger Per Bank og tilføjer, at prisinvesteringen bl.a. indebærer, at priserne på ca. 1000 varer blev sat ned i Bilka med det såkaldte DiscountMatch, ligesom de senest blev sat ned i Føtex med Føtæsk.

Koncernens nye position som fondsejet giver ifølge Per Bank en helt anden mulighed for også at have fokus på de mere bløde værdier.

– Vi er nu ejet alene af de to Salling-fonde, og har ikke længere aktionærer, der tjener penge, hver gang kunderne handler hos os. Det, vi tjener, skal enten ud i butikkerne for at give os en bedre forretning, skabe jobs eller også skal pengene tilbage i samfundet – eksempelvis via donationer fra fondene. Det er fantastisk at have en strategi, der både er forretningsorienteret, og som fokuserer på at forbedre hverdagen for kunder, medarbejdere og det samfund, vi er en del af, siger Per Bank.

Han mener, at Dansk Supermarked i dag ikke får kredit for de samfundsmæssige indsatser, som koncernen foretager.

– Det er eksempelvis os, der har taget ansvar for plastik-agendaen, ligesom vi er den eneste dagligvarekoncern, der åbent har lagt vores tal for madspild frem og forpligtet os til en halvering af vores madspild i 2030. Derudover ansætter vi mange mennesker fra “kanten af arbejdsmarkedet”. Generelt bidrager vi som virksomhed markant til vores fælles velfærd via vores betydelige skattebetaling. Noget, der kun er muligt, fordi vi er i stand til at drive en økonomisk sund forretning. Fremover kommer vi til at gøre meget mere. Men vi skal også selv være bedre til at fortælle om det, vi gør, siger Per Bank.

Bedste resultat nogensinde i Netto

Op mod 41 mia. kr. af den knap 60 mia. kr. store omsætning er genereret i den danske del af forretningen, som består af onlinebutikkerne bilka.dk og wupti.com, Carl’s Jr og Starbucks, Salling samt de tre dagligvarekæder Bilka, Netto og Føtex.

Ikke mindst dagligvarekæderne er Per Bank godt tilfreds med, da de alle præsterede bedre i 2017 end i mange år – både på top og bund.

– Netto havde sidste år sit bedste år nogensinde med rekordomsætning og sin suverænt bedste indtjening, fortæller Per Bank.

Kæden åbnede i 2017 ca. 35 butikker, hvilket selvfølgelig smitter af på omsætningen, men Per Bank fortæller, at langt de fleste butikker oplevede vækst.

– Vi er faktisk selv overraskede over, at vi har kunnet åbne så mange butikker, uden at det påvirker omsætningen i de eksisterende butikker. Selvfølgelig er det ikke alle, der har vækst. Nogle butikker er bl.a. ramt af en ændret konkurrencesituation, siger Per Bank.

Netto nærmer sig hastigt 500 butikker i Danmark, og endnu 11 butikker er planlagt åbnet i tidligere Kiwi-lejemål i 2018 og 2019 i takt med, at ejendommene bliver moderniseret eller færdigopført.

– Vi kommer til at investere i både opførelse af nye butikker samt modernisering af de eksisterende. I begyndelsen af juni præsenterer vi Nettos nye koncept i en helt ny butik på Lyngbygårdsvej i København, fortæller topchefen.

De første butikker, som Dansk Supermarked åbnede i tidligere Kiwi-butikker, slog dørene op i juli 2017, hvilket betyder, at koncernen først oplever den fulde effekt af de nye butikker i år.

Føtæsk giver kundestrøm

Det samme gælder effekten af den prisnedsættelse af 2000 varer, som Føtex lancerede i august 2017 som Føtæsk, og som skulle ske over nogle måneder.

– Også Føtex har haft et rigtigt godt år – det bedste på både top og bund siden 2008, lyder det fra Per Bank.

Kæden har i dag 101 Føtex Food- og Føtex-butikker, og har i løbet af 2017 åbnet fire nye butikker, hvilket selvfølgelig smitter af på omsætningen. Derudover har kæden moderniseret ca. 15 varehuse til kædens nye koncept.

– Vi forventer ikke at se den fulde effekt af Føtæsk før i år, men vi kan se, at både kundestrøm og kundekurv udvikler sig positivt, siger Per Bank.

Han tilføjer, at Føtæsk forventes at kostes kæden omkring 200 mio. kr. i år.

– Men det skulle gerne modsvares af en øget omsætning på sigt, siger han.

Fremgang i presset hypermarkedskæde

I begyndelsen af august åbner Dansk Supermarkeds hypermarkedskæde sit varehus nummer 19. Det er i øjeblikket ved at blive etableret i en tidligere Kvickly-lokalitet i Randers Storcenter.

Et nyt varehus vil selvfølgelig påvirke det kommende regnskab, men allerede i 2017-regnskabet kan Per Bank melde om pæne fremskridt i en kæde, der har kæmpet for at holde på kunderne de seneste år – dels på grund af den øgede nethandel, dels på grund af et prisimage, der har været presset af de mange discountbutikker. Et pres, der bl.a. fik kæden til at indføre DiscountMatch i 2016.

– Men Bilka har i 2017 haft det bedste resultat i de seneste fire år, siger Per Bank.

Kæden har de seneste år moderniseret en store del af varehusene til koncept “Bilka Future” og derudover tilbyder de første fire varehuse nu “klik-og-hent fødevarer” via Bilka To Go. Planen er, at det koncept skal være rullet ud i hele kæden inden året er omme.

Alt i alt har Dansk Supermarked investeret 1,45 mia. kr. i it og butikker i Danmark og udlandet, og det er 215 mio. kr. mere end året før. Dertil kommer købet 80 pct. af aktierne i Skagenfood.

2017 2016 2015
Nøgletal ( i mia. kr. og pct)
total omsætning 58,8 57,9 57,5
driftsresultat (EBIT) 2,47 2,16 2,56
resultat efter skat 1,7 1,3 1,7
ROIC – (effekt af investeringer) 15 10 12
overskudsgrad 4,2 3,7 4,5
Kilde: Dansk Supermarked