Dansk Supermarked fortsætter varmeprojekter

Selv om forretningen er ganske beskeden, forsætter Dansk Supermarked leveringen af overskudsvarme til fjernvarmenettet

Det er bestemt ikke nogen særlig god købmandsforretning at sælge overskudsvarme videre til det lokale fjernvarmeselskab, men alligevel giver det stadig god ræson for Dansk Supermarked. Ikke mindst set ud fra et grønt og samfundsmæssigt synspunkt.

Dansk Supermarkeds indtil videre største...