Dansk Erhverv har afgifts-sænkninger klar

– Det er positivt, at regeringen vil reducere afgif terne. Vi har hos Dansk Er hverv meget længe fremført, at mange afgifter udgør et problem for dansk økonomi.
De skaber forvridninger, øger bureaukrati samt grænsehandel og illegal handel, siger Dansk Erhvervs adm. direktør Jens Klarskov.
– Vi mener, at pengene skal bruges på at gøre vores afgiftssystem mere enkelt og retfærdigt ved at rydde op i gak gak-afgifter og ved at sænke afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, mener han.
Dansk Erhverv giver gerne regeringen en hjælpende hånd med at udvælge, hvilke afgifter der kunne være en særlig god mening i at afskaffe.
– For at sætte beløbet i perspektiv, så vil afskaffelse afgifter på nødder og mand ler mv. koste 200 mio. kr.
Det er en rodet afgift hvor der er forskellige satser på mandler om de smuttede, hakkede, blandede mv.. Ud over at koste penge medfører det store administrative udgifter at håndtere, siger Jens Klarskov.
En anden væsentlig afgift er energiafgifterne, som ram mer turisterhvervene hårdt. Her vil en ændring koste cirka 150 millioner kroner.