Danmark forbyder snus

Snus har aldrig været det helt store salgshit her i landet - men snart bliver det helt forbudt at sælge det.

Ifølge De Samvirkende Købmænd, DSK, får et netop vedtaget forbud fuld effekt fra 1. juli næste år.

Det sker efter krav fra EU, der ellers ville anlægge sag imod Danmark ved EU-domstolen. Truslen har fået Folketinget til at vedtage en bestemmelse om, at ”Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked.”

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent