Dankort-forbrug steg over 4 pct. i maj

Danskernes Dankort-forbrug steg med 4,6 pct. i maj målt overfor samme måned sidste år

Foto: Nets

Danskernes privatforbrug er i fremgang, viser Nets opgørelse over Dankortforbruget for maj.
Her steg Dankort-forbruget målt samlet i den fysiske handel og online til 32,5 mia. kr. mod 31,1 mia. kr. i maj 2016. Det svarer til en pæn fremgang på 4,6 pct.

Målt på antal transaktioner med Dankort, er der ligeledes en pæn fremgang at spore. Her steg det samlede antal til 110,3 mio. mod 105,6 mio. betalinger i maj 2016, hvilket svarer til en stigning på 4,4 pct.

Tallene for forbrug og betalinger er eksklusive pengeoverførsler via mobil, hvor Dankort er brugt. Disse overførsler udgør ca. 5-6 pct. af det samlede antal betalinger med Dankort, oplyser Nets.

Ifølge Steen Bocian, cheføkonom hos Dansk Erhverv, er Dankortomsætningen en god indikator for den samlede forbrugsudvikling, og han bemærker, at den lettere bekymrende tendens til opbremsning de seneste måneder ikke har været udtryk for en reel krise.

– Udviklingen i det private forbrug er central i relation til indeværende økonomiske opsving, og i det lys er det positivt, at vi nu atter ser en vis fremgang i dankortomsætningen. Når det er sagt, så er væksten i omsætningen på dankort ikke høj, hvilket understreger, at opsvinget ikke er særligt stærkt. Vores vurdering er, at væksten i år lander på i størrelsesordenen 1,75% – det er lavere end den gennemsnitlige vækst i dansk økonomi, men det er høj nok vækst til, at der er grund til at forvente fortsat beskæftigelsesvækst, udtaler Steen Bocian.