Dagrofas Foodservice-regnskab lader vente på sig

2017-regnskabet for Foodservice Danmark forventes først færdigt i slutningen af juni

Trods overskreden tidsfrist er Foodservice Danmarks årsregnskab stadig ikke kommet. Foto: Ulrik Samsøe Figen

Dagrofas store håb og smertensbarn, Foodservice Danmark, havde endnu ikke afleveret årsrapport for 2017 ved dette blads deadline 20. juni.

For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår skal det senest være afleveret til det centrale virksomhedsregister CVR med udgangen af maj – og...