Købmandskoncern får underskud på 592 mio. kr.

Nedlukningen af Kiwi præger Dagrofas årsresultat, der udviser et samlet koncernunderskud på 592 mio. kr.

Jesper T. Lok er bestyrelsesformand i Dagrofa . Det sidste par måneder har han også fungeret som koncernchef. Foto: Dagrofa
– Vi glæder os over fremgangen for Meny og Spar, men samlet set, og navnlig i Foodservice Danmark, er resultatet stadig ikke tilfredsstillende, udtaler Jesper Lok, bestyrelsesformand og fungerende koncernchef i Dagrofa, om resultatet for 2017.
Mahia-koncernen, som omfatter de fortsættende aktiviteter i Dagrofa samt nedlukningen af KIWI-kæden, nåede i 2017 en omsætning på 17,4 mia. kr. mod 18,6 mia. kr. i 2016.
EBITDA landede i 2017 på minus 165 mio. kr. mod 53 mio. kr. året før.
Resultatet var bedre end det forventede minus på 400-500 mio. kr. takket være lavere Kiwi-relaterede nedlukningsomkostninger.
Underskud på 592 mio. kr.
I den nye Dagrofa-koncern, som indeholder de fortsættende aktiviteter i købmandskæder, Dagrofa Logistik samt FoodService Danmark, var omsætningen 17,2 mia. kr.
Årets EBITDA resultat blev 197 mio. kr., hvilket var i tråd med forventningerne.
Nettoresultaterne i Mahia-koncernen blev minus 592 mio. kr. mod minus 655 mio. kr. i 2016, heraf udgjorde årets resultat i Dagrofa-koncernen minus 272 mio. kr.
Omsætningen i Dagrofa Logistik var som ventet påvirket af Kiwi-nedlukningen, men i årets løb sikredes nye strategiske samarbejder i ind- og udland.
På trods af omsætningsfremgang i FoodService Danmark var indtjeningen ikke tilfredsstillende i 2017.
Dette skyldes primært øgede omkostninger og kompleksitet i logistik- og baglandsfunktioner, drevet af en stor nettotilgang af især mindre kunder, samt øgede omkostninger i forbindelse med flytning af terminal og hovedkvarter til Ishøj.

Fremgang i år
Den øgede konkurrence på dagligvare- og foodservicemarkedet, forventer Dagrofa, fortsætter de kommende år.
I 2018 forventer koncernen en omsætningsfremgang i størrelsesordenen 2 pct., ligesom EBITDA ventes forbedret.
Årsrapporter for Mahia og Dagrofa-koncernen offentliggøres efter koncernens generalforsamling, der afholdes den 17. maj 2018.