Dagligvaresalget faldt i februar

Detailhandelsindekset for februar viser et lille fald på 0,1 pct. indenfor dagligvarer. Målt over de seneste tre måneder er salget gået tilbage med 0,8 pct.

Foto: John Ebrecht

Detailsalget var i februar 0,1 pct. mindre end januarsalget, og den tendens slår også igennem indenfor kategorien fødevarer og andre dagligvarer, viser et nyt detailomsætningsindeks fra Danmarks Statistik.

Her faldt omsætningen ligeledes 0,1 pct. i forhold til januar, når man korrigerer for prisudvikling og sæsonudsving.

Målt i forhold til februar 2015, der var et skudår, er der tale om et fald i salget af fødevarer og andre dagligvarer på minus 4,5 pct., hvor detailhandelsindekset har oplevet et fald på minus 3,4 pct. i samme periode.

Kastes der i stedet et tre måneders perspektiv på udviklingen, kan det ses, at omsætningen indenfor dagligvarer er faldet med 0,8 pct. i perioden december-februar målt i forhold til den foregående tremåneders periode september-november.

I perioden december 2016 til februar 2017 var det overordnede detailsalg på et minus på 1,0 pct. sammenlignet med salget i de foregående tre måneder.

Ingen overraskelse
Hos Dansk Erhverv mener man dog ikke, at udviklingen er så bekymrende.

– Inden vi lægger opsvinget i graven er, så er det værd at huske, at detailomsætningsstatikken faktisk kun i et meget begrænset omfang er en indikator for den samlede forbrugsudvikling, siger Steen Bocian, cheføkonom hos Dansk Erhverv.

– Når det er sagt, så er det naturligt ikke godt nyt, at det private forbrug måske ikke trækker i samme omfang som i slutningen af 2016. Det skal i den forbindelse dog erindres, at forbrugsvæksten var i 4. kvartal var usædvanlig høj, så det vil ikke være overraskende med et vist tilbagefald her i 1. kvartal i år, siger han.

Dansk Erhverv forventer fortsat, at danskernes private forbrug kommer til at vokse fra 2016 til 2017, men at væksten bliver moderat.