Dagligvaresalget falder fortsat

Arkivfoto: Henrik Frydkjær

Friske tal fra Danmarks Statistik viser den samme kedelige tendens, som nu har gjort sig gældende i mere end et år:

Omsætningen af fødevarer og andre dagligvarer falder – nu med 2,4 pct. i oktober sammenlignet med samme måned i 2016.

Det er en forværring i forhold til eftersommeren, for samlet set har august til og med oktober ligget 1,3 pct. under samme periode sidste år.

Danmarks Statistik har i den nye detailomsætnings-udgivelse trukket de længere udviklingslinjer frem, og for dagligvarer viser de, at omsætningen er vokset fra et indeks 95 i 2013 og frem til årsskiftet 2015-16. Derfra er det igen gået ned ad bakke, så omsætningen nu ligger på højde med niveauet i begyndelsen af 2013 – korrigeret for inflationen.