Dagligvaresalget dykkede henover sommeren

Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 3,1 pct. i de tre sommermåneder i forhold til sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik

Økonomisk fremgang har ikke fået danskerne til at handle flere dagligvarer i 2017. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

Den danske sommer i år var ikke noget at råbe hurra for. Heller ikke for dagligvarehandelen.

Samlet set gik salget af fødevarer og andre dagligvarer nemlig tilbage med 3,1 pct. i de tre måneder juni-august sammenlignet med samme periode året før, viser tal fra Danmarks Statistik.

I samme periode steg omsætningen i detailhandlen med 0,4 pct. målt år for år, når man korrigerer for prisudviklingen, men den lille forbrugsstigning er altså ikke noget, der har smittet af på forbruget i landets dagligvarebutikker.

I august faldt omsætningen af fødevarer og andre dagligvarer med 0,1 pct. i forhold til juli og sammenlignes juni-august med de foregående tre måneder er der tale om et fald på 0,2 pct.

Overordnet set faldt detailomsætningen med 0,3 pct. i august i forhold til juli.

“Udviklingen i detailomsætningen har i de senere år haft svært ved at følge andre indikatorer for det private forbrug, hvilket først og fremmest skal ses i lyset af ændrede forbrugsmønstre”, skriver økonom Jonas Spendrup Meyer fra Dansk Erhverv i en kommentar til udviklingen.

Uændret forbrugertillid
Udover detailomsætningsindekset har Danmarks Statistik også offentliggjort tal danskernes forbrugertillid, der er et godt pejlemærke for udviklingen i detailsalget de kommende måneder.

Her er forbrugertilliden for september på 7,3 mod 7,6 i august og er dermed uændret.

“Forbrugertilliden holdes først og fremmest oppe af at de danske forbruger har meget positive forventninger til deres privatøkonomiske situation om et år i forhold til i dag. Samlet set giver dagens forbrugsindikatorer ikke et indtryk af, at vi kan forvente en buldrende fremgang i det private forbrug i den kommende tid – der er snarere tale om stilstand”, lyder vurderingen fra Jonas Spendrup Meyer.