Dagligvarekæder har styr på affald

Regeringen har fremsat mål for at få danske virksomheder til at forebygge spild og minimere deres affald. Med regeringens strategiplan for at forebygge affald står detailhandlen over for en stor opgave.

Dagligvarekæderne er allerede langt fremme og kan sandsynligvis allerede i år leve op til målsætningen om, at mindst 60 pct. af det organiske affald skal anvendes som biogas.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Erhverv. Her siger miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen i den nye udgave af Dansk Erhvervs Avis:

– Det skyldes ikke ressourcestrategien, men at der er et klart incitament for virksomhederne. Jo mere effektivt de håndterer affaldet, desto mere tjener de.

Dansk Erhverv deler regeringens ambitioner om at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til ubrugeligt affald.

– Vi er glade for, at strategien lægger vægt på, at løsningerne udvikles gennem partnerskaber og involvering af virksomhederne, siger Jakob Zeuthen.

Han mener dog, at der er brug for bedre rammer og incitamenter, for der ligger et stort uudnyttet potentiale på området.

– For de største virksomheder er det nemt nok. De store dagligvarekæder har eksempelvis i kraft af effektive logistiksystemer og store mængder affald skabt en sund forretning ved selv at håndtere affaldet, siger Jakob Zeuthen.

Foto: Helle-Karin Helstrand