Dagligvarekæder har styr på affald

Regeringen har fremsat mål for at få danske virksomheder til at forebygge spild og minimere deres affald. Med regeringens strategiplan for at forebygge affald står detailhandlen over for en stor opgave.

Dagligvarekæderne er allerede langt fremme og kan sandsynligvis allerede i år leve op til målsætningen om, at mindst 60 pct. af det organiske affald skal anvendes som biogas.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Erhverv. Her siger miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen i den nye udgave af Dansk Erhvervs Avis:

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent