Kampen mod madspild har længe stået på dagsordenen som en del af dagligvaregiganten Salling Groups CSR-strategi. Nu involverer koncernen sig også i en Tøjspildsalliance.

Alliancen består blandt andre af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Mode og Tekstil, Folkekirkens Nødhjælp, detailhandlere, forskere og en række organisationer.

Sammen sender de nu et brev til miljøminister Lea Wermelin for at få hende til at stille sig i spidsen for udarbejdelsen af en national handlingsplan mod tøjspild.

Produktion og forbrug af tøj og tekstiler er en af de sektorer, der ifølge alliancen belaster miljø og klima mest, og forbruget af tøj og sko forventes globalt at øges med 63 pct. frem til 2030.

Ifølge alliancen er det altafgørende, at ressourcerne udnyttes bedre, i stedet for at gå til spilde.

”Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at samle en bred og stærk alliance bag denne opfordring. Når forbrugere, organisationer, foreninger, tænketanke, forskere og erhvervsliv er enige om, at der er brug for handling, er det et stærkt signal. Vi har nu sendt en appel til miljøministeren, og vi håber at hun vil gå forrest i kampen mod tøjspild ved at sætte sig i spidsen for at vi får en national handlingsplan i Danmark”, siger Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk, i en pressemeddelelse.

Alliancen foreslår, at der nedsættes et partnerskab, der skal udarbejde en handlingsplan, der bekæmper tøjspild i alle led i kæden, fra produktion til affald. Overproduktion af tøj skal forebygges blandt andet ved at forlænge levetiden af tøj, mindske destruktionen af usolgt tøj og sørge for bedre håndtering efter af brugt tøj. Alliancen mener også, at der skal øremærkes flere penge til forskning i genanvendelse af fibre og teknologi, der skal udvikles en bedre infrastruktur til indsamling, genbrug og genanvendelse af tøj, der skal ses på moms, afgifter og tilskud, og så skal forbrugerne have mere og bedre information om, hvordan de mindsker tøjspild.