Dagligvarebutikker i mindre byer er under pres

Antallet af dagligvarebutikker i de mindre byer har nået et mætningspunkt, lyder det fra erhvervsmæglervirksomhed, der forudser fortsatte lukninger de næste 10 år

En væsentlig årsag til Kiwi-kædens lukning var kædens butiksplaceringer i mindre byer, hvor konkurrrencen i forvejen var hård. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

Inden for det seneste år er der sket flere markante tilpasninger på den hjemlige dagligvarescene. Mest mærkbart har været lukningen af Dagrofas discountkæde Kiwi med 103 butikker sidste forår, mens Aldi kort efter skar 32 underskudsgivende butikker væk i butiksnettet, der dykkede til 188 butikker.

Selv om de to mest ekspanderende dagligvarekæder Netto og Rema 1000 har øget antallet af butikker med henholdsvis ca. 40 og 20 butikker sidste år, peger alt på, at der samlet bliver færre dagligvarebutikker herhjemme.

2018 har således allerede budt på yderligere meldinger om butikslukninger hos Coop.

Først med meddelelsen om at lukke 10 Irma-butikker og senest udmeldingen om, at Fakta lukker 47 af kædens 406 danske butikker i et forsøg på at få discountkæden til at give overskud.

Ifølge rådgivning og erhvervsmæglervirksomheden Sadolin & Albæk indikerer den stagnerende omsætning og faldet i antallet af butikker, at det danske dagligvaremarked har nået et mætningspunkt – i hvert fald i de mindre byer, mens landets fire største byer og byer med mellem 40.000- 100.000 indbyggere omvendt oplever vækst.

Ifølge Sadolin & Albæk understøtter demografien med stigende befolkningstal en fortsat positiv udvikling, når det gælder antallet af butikker og omsætning.

Selskabet vurderer således, at der ikke er overkapacitet på dagligvaremarkedet i de større byer og underbygger dette med den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, der viser, at indbyggertallet i de større byer forventes at vokse i en række aldersgrupper, hvorimod befolkningen generelt set bliver ældre og færre i mange mindre byer.

“Det betyder, at der er markant større risiko for overkapacitet på dagligvaremarkedet i de mindre byer, og der er risiko for strukturel tomgang i ejendomme, der har huset eller huser dagligvarebutikker, skriver Sadolin & Albæk i en analyse af dagligvaremarkedet i selskabets seneste nyhedsbrev.

Forudser flere butikslukninger

Ifølge selskabet betyder den hårde konkurrence blandt dagligvarekæderne, at der i nogle tilfælde åbnes dagligvarebutikker i byer, hvor der ikke er et behov med det formål at udkonkurrere de eksisterende butikker indenfor en årrække.

De senere års kannibaliseringstendenser i sektoren har særligt ramt mange mindre købmænd og nærbutikker hårdt, men i løbet af de seneste år har det også haft konsekvenser for de mere etablerede butikker, understreger Sadolin & Albæk.

“Vi vurderer således, at den hårde konkurrence på dagligvaremarkedet betyder, at der i mindre byer vil ske yderligere butikslukninger hos de etablerede butikskæder inden for de kommende 5-10 år, når uopsigelighedsperioderne på de nuværende lejekontrakter kommer til udløb”, skriver Sadolin & Albæk.

Derimod vurderer selskabet, at der fortsat er ledig kapacitet i en række større byer, hvor den demografiske udvikling fremadrettet giver potentiale for at udvide salgsarealer og hæve omsætningen.

Sadolin & Albæks analyse “er dagligvaremarkedet mættet?” blev offentliggjort før Coop meddelte, at de lukker 47 Fakta-butikker.