Coop skal redefinere forretningen

Coop tror ikke på vækst via traditionel dagligvarehandel. Derfor vil koncernen have øget fokus på at erobre markedsandele via det voksende ”share of stomach”-marked

Foto: Ulrik Samsøe Figen

Coops adm. direktør Peter Høgsted har over den senere tid mødt et hidtil uset hårdt angreb fra de tre kædeforeninger, der repræsenterer henholdsvis de selvstændige Lokal- og Dagli’Brugser, de selvstændige SuperBrugser samt de selvstændige Kvickly- varehuse.

Kritikken har udadtil især gået på, at Coop som samlet koncern tjener alt for lidt.

Men trods angrebet, der kulminerede med, at kædeforeningerne skrev et brev til bestyrelsesformand Lasse Bolander, hvor de krævede Peter Høgsteds afgang, har det ikke fået Coops direktion og bestyrelse til at ændre den retning, der kommer til at præge Danmarks største dagligvarekoncern de kommende år.

I 2015-2017 var de tre helt centrale elementer i Coops strategi madmanifestet sammen om bedre mad, digitaliseringen af medlemsprogrammet og på at skabe et enklere Coop med fokus på at hente synergier og effektiviseringer.

Og disse tre hovedoverskrifter, der skal modernisere virksomheden, fortsætter også ind i næste strategiperiode blot med endnu større intensivering, fortæller Peter Høgsted.

Fra 2014 og ti år frem er det Coops helt store ambition at hæve omsætningen med 10 mia. kr.

Coops direktion og bestyrelse har dog erkendt, at det danske dagligvaremarked ikke vækster.

I stedet for alene at se på dagligvaremarkedet, der repræsenterer en værdi på 120 mia. kr., ønsker Coop derfor i stigende grad at vende blikket mod det større og større “mavemarked”, der repræsenterer yderligere 60 mia. kr. og som de kommende år især vokser på grund af danskernes stigende lyst til take-away og udespisning.

Derfor vil Coop i de kommende tre år til og med 2020 i høj grad have fokus rettet på, hvordan dagligvarekoncernen kan udvide markedspladsen til også at blive kampdygtig nok til få en større bid af det voksende “share of stomach”- marked.

– Det er svært at se, at væksten skal komme fra at gøre mere af det samme. Så skal vi tilbage til det gamle game med at være head-to-head og flytte markedsandele, og hvor pris og dårligere kvalitet bliver parametre, vi skal slås på. Og det ønsker vi egentligt ikke.

– Når vi kigger på os selv, ser vi, at vi egentlig kun er repræsenteret på markedet for de 120 mia. kr. Derfor skal man også se, at vores køb af og samarbejde med Catering Danmark er vigtigt for vi vil ind og blande os i det madmarked, der ligger udenfor dagligvarehandlen. Samtidig tror jeg også, vi i vores butikker kan være med til at finde og løse det nemme måltid. Hvordan kan butikken også være en restaurant? Hvorfor kan du ikke gennem Just-Eat ringe til din Kvickly eller SuperBrugsen og køre forbi for at hente slagterens gode måltid? Hvordan kommer vi til at udnytte butikskvadratmeterne og får lavet varm mad-moduler som en del af dagligvarehandelen. Det er noget, der virkelig kommer til at fylde meget de kommende år, fortæller Peter Høgsted.

Overrasket over hurtig udvikling
Ifølge Peter Høgsted mærker hele dagligvarebranchen de enorme forandringer, der er på madmarkedet, hvor mange forbrugere vælger det nemme udemåltid en gang om ugen, og hvor specielt de yngre forbrugere i storbyerne spiser ude endnu oftere.

Derfor har Coop bevæget sig væk fra at have en markedskampstrategi, hvor det alene handler om at erobre halve procentandele fra de andre dagligvareaktører, til at nytænkte strategien og udvide forretningsmodellen til det spirende madmarked.

– Vi skal selvfølgelig stadigvæk fokusere på vores kerneforretning, som er dagligvare- kvadratmeter. Jeg tror, vi kommer til at redefinere, hvad der bliver kerne, fordi vi kommer til at se en dagligvarehandel, der forandrer sig over i retning af mere varm mad og mere færdigmad ud af butik.

– Det er gået utroligt stærkt de senere år, og nok også stærkere end vi troede, da vi skrev På Vej-strategien i 2013. Vi pustede selv til udviklingen med C-måltidsmarkedet med kvalitetsfærdigretter fra Meyers og Cofoco, som vi i øvrigt har stor succes med i dag. Men måltidskasser er skudt voldsom frem, og hele den her nemhedsbølge med fokus på at spare tid, men samtidig have fokus på kvalitet, er gået meget hurtigt. Det gør også, at vi skal justere til og erkende, at vi ikke får vores fair share ved udelukkende at arbejde med vores madmanifest, arbejde med kvalitet og introducerer nye produkter, siger han.

Samtidig presses udviklingen af, at der ifølge Peter Høgsted og Coop er alt for mange dagligvarebutikker herhjemme, som Peter Høgsted mener, kalder på fornyelse.

– Den allerstørste udfordring for dagligvarehandlen er, at vi til stadighed er alt, alt for mange butikker i Danmark. Alene i år er der åbnet 60.000 flere nettokvadratmeter i et allerede overfyldt marked, hvilket gør, at salget per kvadratmeter er nedadgående alle steder. Og det er en kæmpeudfordring. Så derfor skal vi ind og redefinere os selv som spillere og se på, hvad vi ellers kan bruge vores kvadratmeter til, pointerer Peter Høgsted.

Stor investeringspost venter forude
Foruden den fortsatte indsats med at forbedre danskernes madkultur vil Coop også fortsætte den digitale transformation af virksomheden og på at skabe et enklere Coop.

Og begge dele kræver en større milliardinvestering i Coops kerne it-system.

Peter Høgsted erkender, at Coop har begået den fejl ikke tidsnok at have moderniseret virksomhedens efterhånden 50 år gamle it-system, og at det var en opgave, som han gerne var foruden.

Men at køre videre med det nuværende it-system vil være uansvarligt, mener Høgsted.

– Det er et program, som kommer til at løbe over de næste fem, seks, syv år og har en prislap et stykke over 1 mia. kr. og op imod 1,5 mia. kr. Så det er selvfølgelig en rigtig stor investering, som vi står overfor. I stedet for at kigge på det som et it-projekt, skal man hellere se på det som et forandringsprojekt. Det giver os mulighed for at modernisere og lave nye processer, som i sidste ende forenkler Coop. Både i butiksleddet, på lageret, på hovedkontoret og i hele virksomheden. Så selv om investeringen er stor, giver det os samtidig en fantastisk mulighed for at skabe et nye Coop, siger Peter Høgsted.

DEL
Forrige artikelLeverandør anklages for magtmisbrug
Næste artikelCoops topchef lover større overskud i år
Søren Tougaard
Uddannet journalist fra DJH i 2005. Har herefter blandt andet mandsopdækket detailverdenen for Retail Institute Scandinavia og senest arbejdet som selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver med fokus på detail, fødevarer og energi. Skriver nyheder, dybde og reportager.