Cigaretpriser holder grænsehandel i ro

Danske rygere benytter gerne lejligheden til at købe en stang toldfrie cigaretter med hjem. Og når de tager færgen til Tyskland eller Sverige, vil de fleste også købe den enkelte pakke toldfri cigaretter, som man har lov at købe, når færgen er i internationalt farvand.
Men salget af cigaretter i grænsehandlen er til gengæld forsvindende lille.
Det er således ikke cigaretter, der er en trafikskaber i grænsebutikkerne hverken i Tyskland eller Sverige. Mange danskere oplever i virkeligheden, at en pakke cigaretter generelt er dyrere i udlandet sammenlignet med da ske priser.
Skatteministeriet har set nærmere på grænsehandlen med cigaretter i den seneste grænsehandelsrapport fra januar.
Med i billedet hører, at prisen på en pakke cigaretter i Danmark siden 2009 er steget med ca. 10 kr. som følge af en række afgiftsforhøjelæser.
Mod forventning
Men forbruget af cigaretter er faldet mere end ventet, og de stigende priser har heller ikke skabt øget grænsehandel:
“Efter de seneste afgiftsforhøjelser er der tilsyneladende heller ikke indtruffet en stigning i grænsehandlen med cigaretter, hvilket ellers var forventet,” skriver Skatteministeriet i sin rapport.
Den manglende interesse for at grænsehandle cigaretter skyldes formentlig også, at afgifterne også er steget i udlandet.
“I Tyskland er priserne på cigaretter nogenlunde på samme niveau som i Danmark, og tilskyndelsen til at grænsehandle cigaretter i Tyskland er derfor begrænset,” skriver ministeriet.
Grænsesalg kan stige
Ministeriet skønner, at grænsehandlen med cigaretter i 2012 og 2013 udgjorde omkring 600 mio. cigaretter, og det var stort det samme som i 2011. Ministeriet er dog usikker i sine tal og nævner derfor, at grænsehandlen i 2013 faktisk godt kan være lavere end forudsat.
Ministeriet er dog meget opmærksomt på, at grænsehandlen med cigaretter meget pludseligt kan vokse, hvis der kommer store afgiftsforhøjelser.
“Ved større forhøjelser er der fortsat risiko for betydelige stigninger i grænsehandlen, fordi det – igen – bliver attraktivt at grænsehandlen cigaretter i Tyskland,” vurderer Skatteministeriet.
“Efter de seneste afgiftsforhøjelser er der tilsyneladende heller ikke indtruffet en stigning i grænsehandlen med cigaretter, hvilket ellers var forventet ”
SKATTEMINISTERIETS RAPPORT.
GRÆNSEHANDEL MED CIGARETTER
Værdien af danskernes grænsehandel med cigaretter opgjort i 2014-niveau (mio. kr. )
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cigaretter Tyskland 0 0 0 0 0 0
Cigaretter taxfree Syd- og Østeuropa 505 500 715 625 665 710
Kilde: itatug over grængeeandel 2014
online
www.pr-trading.dk
ring
44 95 33 22
mail
info@pr-trading.dk
pr trading
rugmarken 36 3520 farum