Certificering på vej på støjsvagt udstyr

En ny frivillig certificeringsordning for støjsvagt materiel vil gøre det lettere for dagligvarekæder og distributører at levere om natten

Foto: John Ehbrecht

En ny, frivillig certificeringsordning for støjsvagt materiel til brug ved vareleveringer, er på vej i Danmark.

Det er Rambøll, der netop nu arbejder på at udforme en certificeringsmodel med inspiration i den hollandske PIEK-model, der i dag allerede anvendes af mange europæiske producenter af støjsvagt udstyr til varelevering.

Det støjsvage udstyr tæller blandt andet eldrevne palleløftere, trådbure og rullecontainere. Udkastet til certificeringsordningen bliver til efter input fra områdets mange interessenter, der blandt andet tæller transportører, kommuner, Dansk Erhverv, Miljøstyrelsen, foruden dagligvareaktører som Lidl, Rema 1000, Dansk Supermarked og Coop.

Med ordningen får dagligvarekæder og distributører fremover meget lettere ved at kunne dokumentere støjniveauet ved vareleveringen i stedet for som nu fra gang til gang at skulle måle niveauet, hvis der kommer en naboklage.

Flere restriktioner
Ifølge Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra 1984, må vareleveringen ikke støje mere end 40 decibel, hvis den foretages i centerområder og områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i tidsrummet 22-07.

Både dagligvarekæder og distributører har en stigende interesse i at udnytte ydertimerne fra kl. 22-07 til varelevering. Det samme har samfundet, da varelevering oven i den værste myldretidstrafik derved begrænses.

I områder med støjbegrænsninger, f.eks. i bykerner og ved kombineret bolig- og erhvervsejendomme, løber dagligvarebutikkerne i dag ofte ind i kommunale påbud og restriktioner, der pålægger butikken at anlægge støjskærme eller andre tiltag, der dæmper støjgenerne til de nærmeste naboer.

I en tidligere undersøgelse fra Dansk Industri tilbage i 2013 oplevede 80 pct. af interesseorganisationens medlemmer i transportsektoren stigende restriktioner for lastbiler i byerne.

Det forventes, at udkastet til den nye certificeringsordning bliver sendt i høring til oktober