Butiksrøvere går tit forgæves

Mange røvere forlader butikken tomhændet, når de har forsøgt at
begå et røveri. Det viser tal fra detailhandelens røveridatabase,
Crimestat.
Databasen fejrer i disse dage et års fødselsdag, og registreringer
af røverier i detailhandelen giver nu blandt andet et billede af,
hvor mange penge en røver får med sig efter et røveri. Ifølge en
pressemeddelelse fra Dansk Erhverv er udbyttet ved 27 procent af
røverierne nul kroner, mens 35 procent får mellem 1 krone og 5000
kroner. Kun 21 procent af røverne får et udbytte på mere end 10.000
kroner.
– Vi tager det som et udtryk for, at butikkerne generelt har stor
fokus på deres sikkerhedsrutiner – for eksempel systematisk lave
kassebeholdninger – og det betyder, at udbyttet ofte er meget lavt.
Det lave udbytte afholder dog ikke gerningsmændene fra at begå
røverier, og det kan undre, når man tænker på strafferammen for
røverier, siger Torben E. Hoffmann Rosenstock, juridisk konsulent i
Dansk Erhverv i pressemeddelelsen og fortsætter:
– Derfor ønsker vi i Dansk Erhverv blandt andet, at der bliver
lavet en ændring i betalingstjenestelovens § 56, så det efter en
konkret sikkerhedsvurdering bliver muligt at indføre helt eller
delvist kontantfri butikker. Det kan i nogle tilfælde være en
effektiv måde at fjerne incitamentet til at røve butikkerne
på.
Et røveri straffes med op til seks års fængsel, og er det af særlig
farlig karakter, kan straffen blive helt op til ti års
fængsel.
Crimestat får i dag indberetninger fra 22 landsdækkende
detailhandelskoncerner og mere end 3.000 butikker. Parterne bag
Crimestat samarbejder med politiet om udveksling af informationer.
(hkh)