Butikker er gode til at holde rotterne ude

Kun tre ud af 100 havde ikke styr på forebyggelse af skadedyrsbesøg ved Fødevarestyrelsens kontrol

Skadedyr rotter og mus Danske dagligvarebutikker
Foto: Colourbox

Fødevarestyrelsen har de seneste år haft en del sager, hvor fødevarer skulle kasseres, fordi de var blevet forurenet af skadedyr som eksempelvis mus eller rotter – eller fordi der var fare for, at de kunne være det.

Derfor har styrelsen besøgt i alt 1158 dagligvarebutikker, engroslagre og fødevareprodu-center for at tjekke, om de ved, hvordan de holder rotter, mus og andre skadedyr ude.

Stort set alle – lige godt 97 pct. slap uden bøde eller indskærpelse, skriver Fødevarestyrel-sen.

Der blev i alt givet 31 sanktioner – heraf var 28 var indskærpelser af reglerne. Tre af de 28 var for fund af enkelte skadedyr som hvepse, fugle og bananfluer i virksomheden. Resten var for forskellige slags manglende skadedyrssikring. Bl.a. afløbsriste, der ikke var fastmonteret, huller i vægge eller døre der ikke blev holdt lukket.

På knap 13 pct. af kontrolbesøgene fandt Fødevarestyrelsen dog bagatelagtige overtrædel-ser, der ikke var store nok til at udløse en sanktion. Det kan være, at den udendørs skralde-spand ikke var ordentligt lukket, at en dør stod åben til det fri, eller at et vindue manglede insektnet.