Brødet leveres på listesko

Når Schulstad leverer brød til en række butikker i København, foregår det nærmest på listesko. Schulstad leverer i dag brød om natten til flere butikker i København, men det kan kun lade sig gøre, hvis det sker med et minimum af støj.
Schulstad har derfor foretaget en række forbedringer af bure og lifte, så de støjer mindst muligt, og som sidste nye skud på stammen har Schulstad investeret i en hybrid lastbil fra Volvo, der kører både på diesel og el. Når chaufføren nærmer sig butikken, hvor han skal levere det friskbagte brød i nattetimerne, slår han over på el og kan dermed køre støjfrit hen til vareleveringen i den ellers mennesketomme butik.
For butikkens naboer betyder det, at de trygt kan fortsætte deres nattesøvn.
Niels Holm er forretningsudviklingschef i Schulstad, som har deltaget i en række projekter under Trafikstyrelsen med overskriften "Distribution i ydertimerne" - eller populært kaldet DYT.
Schulstads dilemma
Niels Holm fortalte forleden om Schulstads erfaringer med distribution i ydertimerne på en konference i København om "innovativ distribution i byen", arrangeret af Teknologisk Institut, der sammen med Trafikstyrelsen har ledet projekterne gennem en årrække.
- Lantmännen Schulstad har et image som grøn virksomhed, og derfor deltager vi i projektet med at kunne flytte mere distribution over til ydertimerne og natten, forklarede Niels Holm.
Schulstad er en travl produktionsog distributionsvirksomhed.
Brødet bages dagligt flere steder i landet, og hver dag får 2400 butikker leveret brød.
- Vores dilemma er, at vi skal levere brød til supermarkederne inden kl. 9, og det er det værste tidspunkt at køre i, for det er i myldretiden, og vi mister af den grund meget effektivitet.
Derfor vil vi gerne levere brødet tidligere, forklarede Niels Holm.
Forbedringer
Han fastslog, at der er driftsøkonomi i distribution i ydertimerne - ellers ville det være uinteressant for virksomheden.
Men der er også fordele for samfundet. Mindre trafik i myldretiden, øget fremkommelighed i byerne, og mindre CO2-udslip på gader og stræder.
Niels Holms kongstanke er, at Schulstad kan starte med at levere brød kl. 5 i stedet for kl. 7.
For at leve op til de strikse miljøkrav fra kommunerne har Schulstad gennemført en række forbedringer. Bakalarmer på lastbilerne er væk og er erstattet af bakkameraer.
Der er investeret i nyt løftemateriel. Lastbilernes bund er ændret i opbygningen, så de støjer mindst muligt. Og som noget meget vigtigt uddanner man chaufførerne i ændret adfærd, så de er bevidste om at støje mindre.
En god hjælp har været den nye hybridbil fra Volvo.
- Vi har kørt i godt en måned med hybridbilen, hvor vi leverer varer mellem kl. 5 og 10, og vi har ikke haft nogen klager fra naboer, fastslog Niels Holm.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis