Branchen øger fokus på madkvalitet

Dagligvareleverandorerne ojner nye muligheder for at kunne smtte fiere kvalitets-varer pa butikshylderne. Det er den seneste tids udmeldinger fra de store kmder om at smtte kvalitet pa dagsordenen og at oge danskernes interesse for det gode maltid, som far leve-randorerne til at puste for-nyet Mb i en branche, der lmnge har vmret fikseret om prisdyk, rabatter og tilskud. Hos brancheorganisa-tionen Dagligvareleveran-dorerne tager man positivt imod de nye signaler fra kmderne om i hojere grad at koncentrere sig om kvalitet, nye varer og opfindsomhed: – Vi oplever en Opt inte-resse og positive meldinger fra handelen om, at man vil fokusere mere pa et bredere sortiment. Der er en Oget interesse i at se pa, hvordan branchen kan ideudvikle, og man taler mere om madkva-litet som et fokusomrade, siger organisationens adm. direktor, Niels Jensen.
Mere kvalitet
Leverandorerne er abne for sammen med handelen at udvikle forretningen bedre. – Vi vil gerne se pa, hvordan vi bliver bedre til at differentiere tilgangen til markedet, sa det ikke kun handler om lavpris, men ogsa tager de forbrugere i ed, der gerne vil lobe no-get mere kvalitet, og at de produkter far en fair plads i kampagner og tilbudsaviser og i sortimentet. Vi begynder at mmrke nogle positive signaler. Det skal vi som leverandorer vmre opmmrksom pa at folge i samarbejde med de kmder, der gerne vil det. Niels Jensen registrerer, at de nye signaler fra hande-len er blevet forstmrket i den seneste tid. – Diskussionerne om rabatter og priser er fair nok, men det har faet os alle sammen til at fokusere pa den billige ende af vmrdikm-den. I den sammenhmng har man maske glemt at tage en mere differentieret til-gang til markedet og glemt de forbrugere, der godt vil investere lidt ekstra i et godt maltid, og for hvem det ikke blot handler om stor volumen af billige varer, men at lobe lidt mindre og lidt bedre. Det er de forbru-gere, vi ogsa skal huske at krmse om og dyrke, for det er dybest set ogsa der, at vi far drevet innovation af produkter, som bliver solgt bredere efterfolgende, siger han.
“Der er en øget interesse i at se på, hvordan branchen kan idéudvikle. ” NIELS JENSEN, DAGLIGVARELEVERANDØRERNE