Black Friday 2017: Det bør detailhandlen øje med i år

Illustration: Ulrik Samsøe Figen

Black Friday 2017 er den 24. november. Interessen kredser blandt andet om, hvorvidt tilbudsfænomenet topper i år, og om advarsler om negative konsekvenser for hele julehandlen bliver en realitet?

Alle vore data bekræfter, at forbrugerne er meget beviste om Black Friday og afventer selve...