Beskæftigelsen er steget

I løbet af sidste uge kom der nyt fra arbejdsmarkedet. Først kom der nye tal for lønmodtagerbeskæftigelsen frem til og med februar i år. Tallene viste, at beskæftigelsen steg med 4.100 personer fra januar til februar. Siden bunden i april 2013 er beskæftigelsen steget med 53.400 personer. Senere på ugen kom der tal for bruttoledigheden i marts, som også viste en positiv udvikling. Bruttoledigheden faldt med 1.500 personer fra februar til marts, således at bruttoledigheden nu var 4,8 % i marts mod 4,9 % i februar.
Det er værd at bemærke, at selvom bruttoledigheden har været faldende over de seneste par år, så er det sket i et noget lavere tempo end fremgangen i beskæftigelsen. Det er ikke en dårlig ting, da det er et tegn på, at arbejdsstyrken vokser. Med andre ord er der flere uden for arbejdsmarkedet, der igen stiller sig i ledighedskøen, hvilket både skyldes lysere jobudsigter og en række arbejdsmarkedsreformer. Arbejdsmarkedet har over de seneste par år klaret sig overraskende godt taget in mente, at 2014 var første år siden 2011 med positiv BNP vækst, og at væksten sidste år endda var moderat. Man skal dog her huske på, at BNP væksten de seneste par år er blevet trukket ned af knap så arbejdskraftintensive erhverv. Ser man bort fra produktionen i det offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse, så har væksten faktisk været positiv hvert år siden 2010 og kan derfor være med til at forklare den store jobskabelse i den private sektor trods moderat samlet BNP-vækst herhjemme.
Forventet stigning
Vi venter, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige de kommende år i takt med, at væksten tager til i styrke herhjemme. Det vil også medføre en lavere ledighed, men vi venter, at ledigheden vil fortsætte med at falde mindre end stigningen i beskæftigelsen. Det skyldes, at vi venter, at tendensen med, at flere træder ind på ar bejdsmarkedet vil fortsætte. Ledigheden er allerede nu meget lav, når man sammenligner med de historiske niveauer, og selvom det også skyldes, at vi har en lav strukturel ledighed, så er der ikke plads til meget kraftige fald i ledigheden, før vi kan risikere at stå med flaskehalsproblemer på ny.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis