Ballade fortsatte, da Jyllingecenter fik ny formand

Balladen fortsætter i Jyllingecenteret. I aftes var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen for centerets lejere. Et flertal af lejerne havde bedt formand Bo Nielsen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med en dagsorden, de havde stykket sammen. Men da indkaldelsen lå i postkassen, indeholdt den en anden dagsorden. Derfor blev den første del af generalforsamlingen brugt på en diskussion om, om generalforsamlingen overhovedet var lovlig. Der er i forvejen stor uenighed blandt lejerne om, hvordan centeret i fremtiden skal se ud, og det var det, der skulle diskuteres på generalforsamlingen.