Bagmandspolitiet undersøger Metro

Sagen om den mislykkede fusion mellem den tyske
grossistvirksomhed Metro
Cash & Carry og den danske
foodservicegrossist EuroCater bliver nu undersøgt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bedre kendt som Bagmandspolitiet.
Specialanklager Niels Kjærsgaard bekræfter over for Dansk Handelsblad, at SØIK har modtaget en anmeldelse fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, og at man nu er ved at undersøge sagen.
- Vi forventer, at vi kan nå gennem sagen i løbet af i år, siger han.
Bødeforlæg
Han oplyser, at denne type sager typisk vil ende i et bødeforlæg, hvis politiet når frem til, at Konkurrencestyrelsen har ret i sin påstand.
Styrelsen anmeldte i
januar Metro til Bagmandspolitiet med påstand om, at
Metro havde undladt at give
centrale oplysninger til styrelsen i sagen om en even
tuel fusion med EuroCater.
- Metro undlod at give os
oplysninger, der var væsentlige for vores arbejde med at undersøge, om fusionen ville være skadelig for konkurrencen, sagde Konkurrence
styrelsens direktør, Agnete
Gersing, da man valgte at anmelde sagen til SØIK.
"Vi forventer, at vi kan nå gennem sagen i løbet af i år. "
NIELS KJÆRSGAARD, SPECIALANKLAGER
SAGEN KORT
Metro Group i Tyskland meddelte i september, at koncernen vil lukke sine varehuse i Danmark og trække sig ud af det danske marked.
Koncernen mener, at det danske marked er mættet, så der ikke findes tilfredsstillende muligheder for vækst. Metro kunne med sine fem varehuse ikke få stordriftsfordele og en vedvarende rentabel drift.
Omsætningen i 2013, hvor regnskabet dog dækker ni måneder, lå på 1,27 mia. kr. , mens omsætningen de senere år har ligger på ca. 1,7 mia. kr. på årsbasis.
Metro Cash & Carry Danmark har dog haft underskud i en række, der er blevet til næsten 245 mio. kr. i de seneste fem år.
Den 10. oktober offentliggjorde Metro Group, at to af de fem danske varehuse skulle sælges til EuroCater. Salget af de to varehuse skulle genkendes af Konkurrencestyrelsen, hvilket parterne havde en forventning om ville ske. Godkendelsen blev annonceret til at være på plads i november.
Metro valgte at lukke alle fem varehuse ved udgangen af 2014 og at trække sig ud af det danske marked.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis