Bagere frygter lov om mindre salt

Bagermestrene er bange for, at en frivillig aftale om at begrænse
brugen af salt i fødevarer senere kan blive til en lov, så bagerne
ikke længere kan udvikle spændende brødtyper, der smager af
salt.
– Vi er bange for at blive ramt på vores kreativitet. Nogle ruller
for eksempel et særligt brød i groft salt, fordi det giver en
speciel aroma, og de mennesker, der køber brødet ved jo godt, at
der er salt på det, siger formand for Bager- og Konditormestre i
Danmark (BKD) Hardy Christensen.
– Vi kan sagtens leve op til de vejledende grænser for langt det
meste brød, men vi er bange for vejledende grænser, for vi ved
desværre, hvor hurtigt de kan blive gjort til lov, siger Hardy
Christensen.
Fødevarestyrelsen har netop haft et udkast til vejledende øvre
grænser for brug af salt i forskellige fødevarer i høring, og også
andre organisationer fra fødevareerhvervene som Bryggeriforeningen,
DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer lægger i deres høringssvar
vægt på, at aftalen om at begrænse brugen af salt skal være
frivillig.
Derimod mener interesseorganisationerne Diabetesforeningen,
Forbrugerrådet, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, at det kan
blive nødvendigt at lovgive.
Af Claus Jensen
Læs mere i Dansk Handelsblad