Bæredygtige fødevareprojekter får støtte

Arla og Danish Crown deltager i et stort projekt om grøn bioraffinering.

To af de støttede projekter er anlæg, der skal raffinere grøn biomasse, så f.eks. græs bliver til foder og fødevarer. Arkivfoto: Arla

Bæredygtige fødevareprojekter har fået mere end 100 mio. kr. i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

To af de støttede projekter er anlæg, der skal raffinere grøn biomasse. De to projekter, Grønbiograf og Subleem 2.0, får henholdsvis 8 og 2,8 mio. kr.

Deltagerne i...