Apotekerne går til Folketinget

Mange beboere i landsområderne vil få længere vej til apoteket, hvis regeringens udspil til en ændret apotekerlov vedtages. Det forudser Danmarks Apotekerforening, der har beregnet, at 30-35 apoteksfilialer i mindre byer over hele landet er truet af lukning.
Den udvikling finder apotekerne så alvorlig, at brancheforeningen vil mødes med politikerne i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.
Regeringen foreslår at gribe ind i apotekernes interne omfordelingsordning, der i dag betyder, at filialer får et tilskud, fordi de ligger i yderområder, hvor der ellers ikke er økonomisk grundlag for at drive et apotek.
Hvis regeringen fjerner de tilskud, står 30-35 apoteker i mindre byer i landdistrikterne til hver at kunne miste over en halv mio. kr. fra omfordelingsordningen, og de vil derfor ikke længere være rentable at drive, mener Danmarks Apotekerforening.
Tilgængelighed
Viceadm. direktør i Danmarks Apotekerforening, Dan Rosenberg Asmussen, siger:
– Vi har sendt en analyse til Folketingets Landdistriksudvalg i relation til det lovforslag, der er sendt i høring om ændring af apotekerloven. Vi har især hæftet os ved en ændring, som vi finder bør interessere landdistriktsordførerne. Det er forslaget om at ændre på omfordelingen mellem apoteker. Omfordelingen betyder, at man i dag sender penge fra storbyapotekerne til apoteker og filialer, der ligger i landsbyer og tyndt befolkede egne med et beskedent kundegrundlag.
– Hele målsætningen med lovforslaget er at skabe bedre tilgængelighed, og her synes vi, at der har sneget sig noget ind, som ikke hænger sammen med tanken om, at man skal skabe bedre tilgængelighed, siger han.
MEDICIN MONOPOL