Apoteker skal droppe kosmetik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu lister klar over, hvilke varer apotekerne må sælge, og hvilke varetyper de ikke må forhandle.
Regeringen ønsker at begrænse apotekernes salg af varer som kosmetik, tandpasta, hudplejeprodukter og andre varer end lægemidler. Varerne kaldes frihandelsvarer, og dermed kan apotekerne miste en andel af en milliardomsætning, som i stedet kan blive flyttet over til bl.a. dagligvarebutikkerne og materialisterne. Apotekernes salg af frihandelsvarer beløber sig til mindst 1,35 mia. kr. i 2012tal, viser en analyse, som Sundhedsministeriet offentliggjorde tidligere på året. Det svarer til knap 12 pct. af apotekernes omsætning.
Folketinget vedtog i foråret en ny, moderniseret apotekerlov, og Sundhedsministeriet er nu klar med de såkaldte positiv- og negativlister over de frihandelsvarer, det vil være naturligt for apotekerne at sælge, og hvilke varer, der ikke hører hjemme i apotekernes sortiment.
Vil begrænse salg
Regeringen har taget kravet med i loven om at modernisere apotekerloven, fordi Sundhedsstyrelsen flere gange i de senere år har konstateret, at enkelte apoteker har fortolket begrebet "andre varer end lægemidler, som naturligt og hensigtsmæssigt forhandles på apoteket" noget bredt.
Sundhedsstyrelsen har modtaget flere klager over apotekernes salg af frihandelsvarer.
Efter at have fået høringssvar tilbage, har Sundhedsministeriet skærpet sine bemærkninger om frihandelsvarer. Ministeriet mener, at det sortiment, som apoteker og filialer må sælge, skal begrænses dels af hensyn til konkurrencen med andre butikker og dels for at sikre fokus på salg af lægemidler og produkter knyttet til apotekervirksomhed i øvrigt.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis