Andre lande straffer ulovligt tobakssalg

Opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at andre europæiske lande straffer salg af tobak til unge under 18 år hårdt

Foto: Colourbox

Mens handlen herhjemme for nylig har indgået en frivillig aftale med sundhedsministeren om at stoppe al salg af tobak til unge under 18 år, gælder der anderledes skrappe regler i andre europæiske lande.

Det fremgår af en oversigt, som Sundheds- og Ældreministeriet har afleveret til Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget.

Fælles for alle lande er, at der er forbudt at sælge tobak til unge under 18 år. Andre lande har imidlertid skrappere regler, når det gælder straffe for at overtræde loven.

I Sverige kan kommunen og politiet udstede påbud eller forbud og samtidig udstede en bøde til forretningen. Hvis butikken gentagne gange sælger tobak ulovligt, kan kommunen forbyde butikken at sælge tobaksvarer i op til seks måneder.

I Norge kan kommunen også kræve, at et ulovligt salg stopper, den kan give dagsbøder og endda helt forbyde butik-ken at sælge tobaksvarer.

Store bøder

Både i Tyskland og England risikerer en butik, der sælger tobaksvarer ulovligt til unge under 18 år, hårdere straffe.

I Tyskland kan det straffes med bøde på op til 50.000 euro, mens salg af tobak ulovligt i England kan medføre en bøde på 2.500 pund.

I Danmark har detailhandlen indgået en partnerskabsaftale med sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V). Der har gennem lang tid været mange tilfælde, hvor butikker har solgt tobak til børn og unge.

Ministeren kræver, at butikkerne stopper det ulovlige salg, men i stedet for at gennemføre en skrappere lovgivning, har sundhedsministeren valgt at lave en frivillig aftale med detailhandlen gennem en partnerskabserklæring.

For ministeren er det politiske mål at indfri regeringens ambition om en røgfri generation. Butikkerne forpligter sig bl.a. til at få de butiksansatte til at forlange ID, når unge vil købe tobak. Derfor skal butiksansatte uddannes til altid at spørge om ID, hvis de er i tvivl om kundens alder. I flere andre europæiske lande kan butikken få bøde, hvis den sælger tobak til unge under 18 år.

DEL
Forrige artikelFra sømandskok til Meny-købmand
Næste artikelDagli’Brugsen har fået ny direktør
Henrik Denman
Uddannet som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1983. Har skrevet om dagligvarehandel og detailhandel generelt siden 1986, først som redaktør af fagbladet DetailBladet 1986-2007 og siden 2007 som journalist på Dansk Handelsblad. Skriver nyheder og reportager.