Andelsvirksomheder stifter ny tænketank

En række store og små medlems- og medarbejderejede selskaber og organisationer slår sig nu sammen for at stifte en tænketank, der får navnet Demokratisk Erhverv

Illustration: Ulrik Samsøe Figen
Den nye tænketank Demokratisk Erhverv skal styrke den andels- og medlemsejede virksomhedsdrift herhjemme og lanceres 25. april.
Bag tænketanken står blandt andet store kendte virksomheder som Coop,  Arla, Forenet Kredit, Eniig og GF Forsikring, men også mindre virksomheder som Logik & Co., og Thorup Strand Kystfiskerlaug og Thise Mejeri.
”Det er første gang i Danmarkshistorien, at forbrugerejede virksomheder slår sig sammen med medarbejderkooperativer og landbrugets andelsbevægelse med en klar fælles sag: at styrke demokratisk erhvervsdrift og øge samfundets viden om, hvad demokratiske virksomheder er og kan,” siger Mike Dranov, foreningsdirektør i Coop om stiftelsen.
Fælles forum
Tidligere har bondebevægelsens organisationer været samlet i det nu nedlagte Andelsudvalg og arbejderbevægelsens virksomheder i Kooperationen.
Nu går både Kooperationen, Arla, Forenet Kredit, Coop og mange flere sammen i det fælles forum.
Tænketanken skal foretage analyser og samle viden om de demokratiske virksomheders samfundsbidrag, udvikling og samarbejdsmuligheder, den skal facilitere netværk for demokratiske erhvervsledere, og den skal styrke samfundsdebatten på området.
”I dag er det alt for svært at starte et andelsselskab op i Danmark, simpelthen fordi at der er for lidt viden på området og for lidt fokus på samfundsnytten af den type virksomhed. Iværksættere, der gerne vil starte demokratisk ejede virksomheder, møder nogle barrierer i form af manglende viden i erhvervsfremmesystemet. I andre lande som Italien og Sverige skabes der mange flere demokratiske virksomheder, fordi de har et helt andet positivt fokus på den virksomhedstype. Så vi vil være med i Tænketanken, fordi vi mener, at det kan være med til at skabe mere synlighed og at det derved også igen bliver nemmere at starte formålsdrevne fællesskabsvirksomheder i Danmark,” siger Susanne Westhausen direktør i Kooperationen.
De fleste danskere er medlem af en eller flere virksomheder.Alene Coop har eksempelvis 1,7 mio. medlemmer og energiselskabet Eniig har 380.000.

Men de færreste medlemmer bruger deres demokratiske rettigheder eller kender mulighederne for indflydelse.

Kun omkring ti pct. af medlemmerne stemmer normalt til bestyrelses- og repræsentantskabsvalg i virksomhederne, og det tal skal op, mener stifterne af tænketanken, for det styrker både medlemsdemokratiet og virksomhederne.

Organisationerne bag Demokratisk Erhverv er:
Arla, Boligforeningen 3B, Coop, Dansk Energi, Danske Vandværker, Demokratisk Erhvervsnetværk, Eniig, Forenet Kredit, GF Forsikring, KAB, KnowledgeWorker, Kooperationen, LB Foreningen, Logik & Co, Merkur Andelskasse, NRGi, Rabotnik, Thise Mejeri, Thorupstrand Kystfiskerlaug, UBSbolig, Analyse & Tal.